1606. Bitwa pod Kalnikiem

Kalnik , Ukraina

Bitwa pod Kalnikiem (28 stycznia 1606) – W czasie wojen z Tatarami orda dobrudzka i białogrodzka...