Artykuły

Jednym z etapów ograniczających skuteczność transfekcji w dostarczaniu genów niewirusowych jest nieefektywny import jądrowy plazmidowego DNA po jego dostarczeniu do...

Od dawna sugerujemy, że preparaty mmRNA mogą albo bezpośrednio uczestniczyć w regulacji ekspresji genów lub pośrednio poprzez mechanizm zależny od...