Batalion Zośka

27 kwietnia 1944, akcja dywersyjna Tłuszcz-Urle. Batalion Zośka (w akcji brał udział K. K. Baczyński) wykoleił niemiecki pociąg. Tak się...