Polska

27 kwietnia 1944, akcja dywersyjna Tłuszcz-Urle. Batalion Zośka (w akcji brał udział K. K. Baczyński) wykoleił niemiecki pociąg. Tak się...

Rok to odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Slońca. Czas, w którym ziemia...

W 1989 roku doświadczone ciężko miasta Hiroszima i Nagasaki podarowały Dzwon Pokoju Warszawie. Został on ustawiony przy ulicy Bukowińskiej 55...