Czytadło

Braciszkowie moi mili… Mija już cztery lata od startu operacji globalnej pod kryptonimem Depopulacja! Cztery długie lata odkąd przy pomocy...

Czerwiec 2024! W zatęchłych kanałach ciepłowniczych, gdzieś pod ulicami Warszawy, rozległo się miarowe, metaliczne stukanie. Wszyscy z oddziału, w skupieniu...

Braciszkowie moi mili! Wielkie siły spierają się nad naszymi głowami w Ojczyźnie naszej. Wielu jest w tej grze Rozgrywających, jeszcze...

Braciszkowie moi mili… Zdycha Król! A zdycha w męczarniach! Hańba plugawa zagląda mu w zdeformowaną gębę i Sąd, choć sprzedajny,...

Braciszkowie moi miii! Mimo ogromnego natłoku informacji dobiegających ze wszystkich stron, mieszających się i przekrzykujących nawzajem, odczuwam swego rodzaju stan...

Braciszkowie moi mili! Ileż to razy w historii, armie zaciężne zbierać trzeba było, plany układać podstępne, kampanie wojenne szyframi spisywać?...