Czytadło

Braciszkowie moi mili! Bombardowani propagandą, plującą ognistymi kulami kłamstw, ostrzeliwani kartaczami przeinaczeń i złud, podtruwani tłustymi myślami pełnymi pychy, idziemy…...

Braciszkowie moi mili! Boję się! O Świat się boję, który z impetem toczącego głazu zmierza do zagłady! O Polskę się boję!...

Braciszkowie moi mili! Idź i nienawidź! Rozkaz padł! Więc poszli! Nienawidzą szczerze! Wszystkich, których wskazano! Podług języka, koloru i terytorium…...

Braciszkowie moi mili! Narody żyją, rodzą się, rosną, rozwijają, tworzą swoją historię, czasem zwyciężają, często przegrywają, ale trwają... Ni wichry,...