Czytadło

Braciszkowie moi mili! Wielkie siły spierają się nad naszymi głowami w Ojczyźnie naszej. Wielu jest w tej grze Rozgrywających, jeszcze...

Braciszkowie moi mili… Zdycha Król! A zdycha w męczarniach! Hańba plugawa zagląda mu w zdeformowaną gębę i Sąd, choć sprzedajny,...

Braciszkowie moi miii! Mimo ogromnego natłoku informacji dobiegających ze wszystkich stron, mieszających się i przekrzykujących nawzajem, odczuwam swego rodzaju stan...

Braciszkowie moi mili! Ileż to razy w historii, armie zaciężne zbierać trzeba było, plany układać podstępne, kampanie wojenne szyframi spisywać?...

Braciszkowie moi mili! Czy to śnieg, czy to deszcz, czy to wiatr, czy spiekota, idzie nam aż miło, ta demokratyczna...

Braciszkowie moi mili! Niektórzy mawiają, że historia jest ciekawa! A ja sobie myślę, że nie za bardzo, a nawet raczej...