I Rzeczpospolita

Bitwa pod Goźlicami miała miejsce 23 lutego 1280 roku pod Goźlicami, niedaleko Koprzywnicy. Rycerstwo polskie księcia Leszka Czarnego pobiło wojska księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. Książę...

Bitwa pod Piątkiem (2 lutego 1593 r.) – W czasie buntu Kozaków na Ukrainie pod wodzą atamana Krzysztofa Kosińskiego jego oddziały...

Bitwa pod Kalnikiem (28 stycznia 1606) – W czasie wojen z Tatarami orda dobrudzka i białogrodzka pod wodzą Kantymira wpadła na...

Bitwa pod Ochmatowem – starcie w dniu 30 stycznia 1644 r., w którym hetman Stanisław Koniecpolski wraz z księciem Jeremim Wiśniowieckim pokonali siły tatarskie Tuhaj-beja. Po otrzymaniu wiadomości o szykowanej przez chana Mehmeda...

Bitwa nad Udyczem – rozegrała się 28 stycznia 1606 roku pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana Żółkiewskiego, a Tatarami nogajskimi pod wodzą Kantymira Murzy. Zagon Kantymira został...

Bitwa pod Byczyną została stoczona w dniu 24 stycznia 1588 pomiędzy wojskami pretendenta do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego, arcyksięcia...