Niemcy

17 września 1939 r. stalinowska Rosja wbiła nam nóż w plecy dokonując napaści na terytorium Polski do spółki z armią...

Szubienica na Woli jest ostatnią zachowaną szubienicą, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Mszczonowskiej. Było to miejsce straceń wykonanych na Polakach...