Unia Europejska

Ostatnimi laty sporo wspomina się o tzw. "wartościach europejskich", bez sprecyzowania co to konkretnie znaczy. Nie jest tajemnicą, że cywilizacja...

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach...