Wojsko Polskie

Organizacja NIE była ściśle tajna. Miała się zajmować wywiadem i kontrwywiadem, badaniem nastrojów w ludowym Wojsku Polskim i Armii Czerwonej,...

Po podstępnym uprowadzeniu przez NKWD 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, do Moskwy, Rosjanie postawili Polaków przed sądem pod absurdalnym i...

4 maja czołowe oddziały dywizji podeszły pod zewnętrzne forty twierdzy Wilhelmshaven. Tego dnia usiłowały przełamać bez wsparcia artylerii zewnętrzny pierścień...

Wyprawa kijowska (rzadziej operacja ukraińska) to ofensywa Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciwko Armii Czerwonej na Kijów w...