Jan Zamoyski

Bitwa pod Byczyną została stoczona w dniu 24 stycznia 1588 pomiędzy wojskami pretendenta do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego, arcyksięcia...