Michał Radziwiłł

24-25 lutego 1831 roku oddziały polskie pod dowództwem generałów Michała Radziwiłła i liczące około 40 tysięcy żołnierzy powstrzymały idącą na...