Czarnobyl

Ostatnie pożary na Ukrainie, a 18 kwietnia także pożar Czerwonego Lasu wokół elektrowni w miejscowości Prypeć, skłoniła mnie do przypomnienia...