Wyklęci kontra ich oprawcy

Treść niniejszego wpisu ma na celu zaprezentowanie tego, co reprezentowali sobą żołnierze Wojska Polskiego dzisiaj nazywani Wyklętymi. To co było w ich głowach i sercach powinno nam uświadomić jakimi ludźmi byli i, że z bandytami – jak ich nazywał aparat komunistyczny zainstalowany na terenach Polski, nie mieli nic wspólnego.

Z kolei w kontrze do tych myśli wyklętych przedstawiamy kilka cytatów z oprawców, morderców, sędziów, którzy pastwili się nad bohaterami polskiego podziemia antykomunistycznego i skrupulatnie ich niszczyli zarówno fizycznie jak i psychicznie. Warto zapoznać się z myślą antypolskiego, komunistycznego aparatu państwowego. Wiele z takich osób nie doczekało się dekomunizacji oraz wyroków w już rzekomo wolnej 3rp i warto zastanowić się dlaczego tak się dzieje.

W cytatach Wyklętych został zapisany testament dla kolejnych pokoleń Polaków. Może to MY jesteśmy ostatnim pokoleniem, aby rozliczyć poprzedni system reprezentowany dzisiaj przez elity 3rp i odzyskać Polskę?

WYKLĘCI

Zostaliśmy sprzedani przez Zachód. Jeśli nie dojdzie do konfliktu ze Wschodem, nie mamy żadnych szans. Walec komunistyczny nas rozgniecie. Ale ponieważ nikt nie wie co będzie dalej, trzeba się bić.
Michał Bierzyński ps. “Sęp”

Nie obchodzą nas partie lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski – Polskiej.
Władysław Łukasiuk ps. “Młot”

Darowano nam Polskę i ustanowiono rządy nad Nią, jakbyśmy byli narodem żebraków, jakbyśmy czekali przez sześć lat wielkich zmagań na koniec wojny z założonymi rękami, jakbyśmy nie toczyli najkrwawszych na kuli ziemskiej walk i jakbyśmy nie przerośli naszych rzekomych dobroczyńców gotowością do poświęceń i bohaterstwem. Na świętych ołtarzach Wawru, Oświęcimia, Majdanka, Warszawy, leśnych partyzanckich pobojowisk, spacyfikowanych po barbarzyńsku miast i wsi – dokonano najhaniebniejszej w dziejach profanacji: stworzono sztuczną, jakby w sercach naszych nie żyła prawdziwa, Polskę, która jest usankcjonowaniem wszelkiej podłości, zła i zdrady.
Stanisław Sojczyński ps. “Warszyc”

Pamiętajmy o tym żeby zniszczyć chwasty spośród naszego społeczeństwa, a wtedy przystąpimy do odbudowy wielkiego domu rodzinnego, którym jest wielka Polska.
Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. “Rój”

Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.
Zygmunt Szendzielarz ps. “Łupaszko”

Amnestia jest dla bandytów, a my jesteśmy Wojsko Polskie!
Hieronim Dekutowski ps. “Zapora”

Spośród wszystkich narodów świata my Polacy winniśmy umieć najlepiej ocenić znaczenie słowa wolność.
Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. “Rój”

Zdrajcą nie byłem i nie będę. […] Daremne wasze trudy, mozoły i najrozmaitsze podstępy. Gwarancje wolności wydajecie więźniom, których katujecie jak barbarzyńcy. Wstyd, hańba. Swoim postępowaniem doprowadzicie do zguby samych siebie.
Józef Kuraś ps. “Ogień”

Starałem się tak żyć, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać.
rtm. Witold Pilecki

Zdrajcą nie byłem i dokumentu zdrady nie podpiszę. Jestem przygotowany na wszystko, nawet na śmierć! Jeśli padam na kolana to tylko przed Bogiem!
Stanisław Sojczyński ps. “Warszyc”

A może już nikt o nas nie wspomni i nawet nie będzie pamiętać, że walczyliśmy o wolność Ojczyzny, może określenie nas bandytami, wpajane społeczeństwu, pozostanie już na zawsze…
Hieronim Dekutowski ps. “Zapora”

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru ,zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom.
rtm. Witold Pilecki

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście.
Łukasz Ciepliński ps. “Pług”

Byłem związany ze swoimi ludźmi trudem i walką, byłem ich dowódcą. Nie mogłem umyć rąk i zostawić ich jak grupy bandyckie w terenie, bez dowództwa.
Hieronim Dekutowski ps. “Zapora”

Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności! Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie.
Zdzisław Broński ps. “Uskok”

ZBRODNIARZE – MORDERCY, SĘDZIOWIE WYKLĘTYCH

Zdechniesz wtedy, kiedy my zechcemy, ale przedtem sto razy przeklniesz chwilę kiedy cię matka urodziła. Będziemy wypruwać z ciebie żyły i łamać ci kości, a w drugim pokoju je składać na nowo – aż do skutku i jak długo zechcemy.
Józef/Jacek Różański (pierwotnie Józef Goldberg)

Honor? Jaki honor? Tutaj nie ma honoru! To nie jest przedwojenna podchorążówka to jest więzienie Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce Ludowej.
Józef/Jacek Różański (pierwotnie Józef Goldberg)

My wiemy, że masz twardą dupę, ale w celi obok jest twoja żona, z której wszystko wybijemy.
Eugeniusz Chimczak

Nie widziałem żadnych obrażeń na ciele przesłuchiwanych i o nich nie słyszałem.
Eugeniusz Chimczak

Zniszczymy wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupułów. Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się krew narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi.
Władysław Gomułka

Autorytet siły, przemocy stanowi rezerwę, od autorytetu uciekać się należy wtedy, gdy trzeba bić, aresztować, osadzać. Wtedy postawa musi być bezwzględna.
Stanisław Radkiewicz

Zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa.
Wiktor Herer


To były sprawy z dowodami ,które należało tylko właściwie ocenić.
Mieczysław Widaj

Czułem zadowolenie, wydając wyroki na wrogów.
Stefan Michnik

Sądziłem, że służyłem swojemu krajowi.
Stefan Michnik

Na was to bym nie wykonywał [wyroku], tylko bym was trzymał w więzieniu. Czasem bym was kazał przewieźć po mieście, żebyście widzieli, że Warszawa się buduje, że w Polsce jest dobrze, a wy siedzicie zbankrutowani. To by dla was była większa kara. Bo wykonaniem to się wam idzie z pomocą.
Alojzy Grabicki

Po takich zbrodniarzach ziemia musi być zrównana.
Alojzy Grabicki

To nie pensjonat, ale więzienie. Pamiętajcie, że jesteście zbrodniarzami, bandytami i tak będziecie traktowani. Polsce Ludowej nie jesteście potrzebni. A teraz was przywitamy… [powitalne bicie]
Oficer straży więziennej we Wronkach

Władze śledcze Polski Ludowej nie biją.
Paulina Kern

Skazany Fieldorf na łaskę nie zasługuje. Skazany wykazał wielkie natężenie woli przestępczej. Zdaniem sądu nie istnieje możliwości resocjalizacji skazanego.
Maria Gurowska

Po zdrajcach narodu polskiego ognia!
Wiktor Suchocki

Zestawienie cytatów powstało przy pomocy naszej koleżanki, Agnieszki Nagrodzkiej. Dziękujemy za pomoc.

Udostępnij: