Ludobójstwo

Obozy karne mają wielowiekową tradycję. Wiele z nich zostało utworzonych w odizolowanych i niezdrowych do życia miejscach świata, do osiedlenia...

Władze ZSRR przez 50 lat (1940–1990) zaprzeczały ludobójstwu dokonywanemu przez NKWD w katyńskim lesie jednak 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie...