Kody na rozmnażanie!

Braciszkowie moi mili!

Idzie Nowe! Idzie Nowe, jeszcze bardziej udoskonalone, przygotowane jak nigdy  wcześniej, z masterplanem, checklistą, kadrami, systemami i zabezpieczeniami… Idzie Nowe, nieznane dotąd Nowoczesne Niewolnictwo, z którego wyzwolić się, po jego pełnym wprowadzeniu, nie będzie już sposobu…

Bardzo Źli Złoczyńcy, uważający się za właścicieli Globu, od zawsze podbechtywani przez siły nieczyste uznali, że mają już wystarczającą wiedzę, siłę, środki ekonomiczne oraz technologię, by przystąpić do realizacji planu, który funkcjonując pod nazwą Nowa Normalność, tak naprawdę jest czystą śmierdzącą spalenizną i siarką i nienormalnością! Nienormalnością zaprojektowaną jako wielce wydajny Światowy Obóz Koncentracyjny, do zniewolenia absolutnie wszystkich oraz zutylizowania zbędnych, a szczególnie ideologicznie niebezpiecznych.

Obóz Koncentracyjny level Apokalipsa, bez bram, wieżyczek strażniczych, bez ziejących czarną otchłanią gotowych do strzału luf karabinowych, bez mundurów, pejczów, apeli, cel śmierci i komór gazowych, które uznano za mało wydajne, przestarzałe i zbyt oczywiste… Drut kolczasty bowiem, nawet najcieńszy, ograniczając przestrzeń zawsze przywodzi złe skojarzenia i może doprowadzić do dyskomfortu, a nawet buntu Uwięzionych, na który Bardzo Źli Złoczyńcy, z powodów czysto ekonomicznych pozwolić sobie nie mogą. Podeszli więc pragmatycznie i postanowili już nigdy nie tworzyć wielu trudnych do zarządzania i pilnowania obozów, a ustanowić jeden dla wszystkich, z którego nikt nigdy nie ucieknie. Nie tylko dlatego, że nie bardzo jest dokąd, ale dlatego, że nie widząc krat i ogrodzeń, Obóz Koncetracyjny uzna za swój naturalny habitat, a może nawet wymarzony dom. Pomoże w tym zaprojektowany przez najwybitniejszych Specjalistów, specjalnie przygotowany zestaw kar, nagród, a zwłaszcza benefitów.

Kwarantanny sanitarme, odosobnienia ideologiczne, karty dostępowe, dochody podstawowe, talony na czystą wodę, jedzenie, używki i leki. Pozwolenia na podróżowanie, spółkowanie dla zaspokojenia popędów i najważniejsze z nich wszystkich… Kody na rozmnażanie, bez których, nie można będzie odzyskać płodności, zablokowanej permanentnie przez system cyklicznych szczepień. I biada tym, którzy zaszczepić się nie zechcą! Nie posiadając molekularnego znamienia zostaną natychmiast rozpoznani w pierwszym lepszym spożywczaku, doprowadzeni do punktu szczepienno-utylizacyjnego i postawieni przed wyborem dwojga drzwi… z których i jedne i drugie to śmierć… 

Czerwone? Niebieskie? Naprawdę nie wiem, czy mamy jeszcze szansę na dokonanie takiego wyboru! Może jest już dawno za późno. Może już dawno żyjemy w ŚOK-u, Światowym Obozie Koncentracyjnym?

Myślę jednak, że Zło w swej pysze popełnia błędy i to jest nasza szansa. Może nie na Wolność, ale żeby Bardzo Złym Złoczyńcom plan mocno skomplikować… Dla samej tylko satysfakcji pozostania Wolnym tak długo jak będzie to tylko możliwe…

piotruchg, 31 grudnia 2020 r.

Udostępnij: