Amerykanie w Polsce w latach 1919-1947

W Domu Spotkań z Historią w Warszawie w dniach 18/06-15/09/2019 odbywała się wystawa, na której zaprezentowano blisko 100 fotografii. Miała ona widzom przybliżyć postaci 14 Amerykanów, których kontakty z Polską dotyczyły dziedzin, takich jak: dyplomacja, wojsko, praca i pomoc humanitarna czy prasa.

Oglądając tą wystawę czułam pewien niedosyt, a i sama forma nie do końca była satysfakcjonująca. Oczywiście należy pamiętać, że wiele archiwów zostało zniszczonych podczas II Wojny Światowej. Dlatego postacie tak ważne dla sprawy polskiej oraz ich zaangażowanie, powinno mieć lepsze upamiętnienie. Jednak należy podziękować Vivien Reed i Janowi Romanowi Potockiemu, że udało Im się zorganizować – jak dla mnie, mimo wszystko zbyt skromną – wystawę pokazujących amerykanów pomagających i wspierających Polskę. Wśród nich byli m.in.: Herbert Hoover, Arthur B. Lane, Julien Bryan, Larry Allena, Piloci Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki, czy Szare Samarytanki.


Więcej o samej wystawie w DSH:
https://dsh.waw.pl/3139-amerykanie-w-polsce-19191947,wys

Udostępnij: