Jak rozpoznać komunistów

Czy komunizm i jego ideologia zmieniły się na przestrzeni lat?

1920 r. to ostatnie polskie zwycięstwo nad komunizmem. 1 i 17 września 1939 r. wepchnął Polskę pod okupację agresorów – Niemcy i Rosję.
Po 1944 r. okupacja sowiecka i dalsza współpraca tych dwóch mocarstw wskazuje, że IV rozbiór trwa do dzisiaj. Rok 1989 to wmawianie nam, że komunizm się skończył.

Jak dzisiaj rozpoznać komunistów? 

Sama ideologia czerwonej zarazy, terroryzm, narzucanie innym swojej woli czy polityka faktów dokonanych nie zmieniły się. To prostackie metody.

W 3RP to przede wszystkim ci, którzy po 89 nie rozliczyli lat 44-89, co tylko potwierdza, że Polska pozostała pod zaborami, a rządy są na usługach obcych mocarstw.
Dają przyzwolenie na głoszenie kłamstw o roli wyzwoleńczej armii czerwonej, czy negacji postaw i walki o wolność przez żołnierzy Wyklętych czy NSZ.

Ciągły wzrost podatków, niszczenie klasy średniej, mowy o zrównoważonym rozwoju, likwidacja gotówki, podążanie “socjalistyczną myślą robotniczą”, rewolucje seksualne, seksualizacja dzieci, mowa nienawiści czy tzw. poprawność polityczna ale pod warunkiem, że działająca na ich korzyść to rekomunizacja Polski. 

Sama przynależność do struktur UE, która oparta jest na manifestach, komisarzach, wspólnej armii czy stworzeniu jednego państwa to powielanie sowieckich wzorców i zasad. Ekologizm, ekoterroryzm, przejmowanie umysłów najmłodszych i hodowanie ich na społeczeństwo bez zasad, wiary i braku empatii. Stworzenie cywilizacji śmierci, gdzie masowo zabijane są dzieci a chorzy i starsi poddawani eutanazji.

Cechy charakterystyczne dla pojedynczych osób?

Obietnice, które w praktyce nie są spełniane a wręcz przeciwnie, czyny wskazują na coś innego. Kreowanie sztucznych problemów, zagrożeń aby za chwilę znajdywać rozwiązania. To są wilki w owczych skórach. 
Jako społeczeństwo tak właśnie możemy ich rozpoznać, ale to ostatni moment aby reagować. 
Realizacja manifestu komunistycznego z Ventotene jest na ukończeniu, jesteśmy świadkami przejścia z ZSRR do UE.

Udostępnij: