Jaka Konstytucja taka 3RP/PRL i PRLbis

17 października 1997 r., Konstytucja podpisana przez ówczesnego prezydenta (od 1977 r. członka komunistycznej partii PZPR, podającego się przy wyborach prezydenckich za magistra) Aleksandra Kwaśniewskiego, weszła w życie.

Referendum konstytucyjne w 1997 r.

W referendum konstytucyjnym z dnia 25 maja 1997 r., większość uprawnionych do głosowania, oddała głos na TAK, przy frekwencji 42,86%. Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zdominowane przez SLD i PSL, czyli partie z rodowodem ściśle komunistycznym. 

W referendum na TAK zagłosowało 53,4% osób, co dało tylko 22,6% spośród uprawnionych do głosowania. Sąd Najwyższy uznał wyniki za wiążące, pomimo zapisu z ustawy o referendum z 1995 r. o warunku koniecznym, to jest udziału ponad 50% uprawnionych do głosowania. Trzy lata wcześniej (tj. z 23 kwietnia 1992 r.) pojawiła się jednak ustawa mówiąca, że Konstytucja może być przyjęta niezależnie od frekwencji. I to na tę ustawę powołał się Sąd Najwyższy, a więc na stary zapis. 

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. [opcjonalnie: Tak mi dopomóż Bóg.]

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., art. 130 – treść przysięgi Prezydenta

Uczciwość komunistów

Czy zatem okoliczności powołania konstytucji można uznać za uczciwe? Czy środowisko, swoimi korzeniami wywodzące się z komunizmu, może być autorem konstytucji?
Czy konstytucja stalinowska z 22 lipca 1952 r., wg wzoru komunistów z Moskwy, poprawiana przez Stalina i Bieruta, ma jakąkolwiek ciągłość z przedwojennym państwem polskim?

Oczywiście, że NIE!

3RP powołana przez komunistów i w pełni kontrolowana przez nich po 1989 r., nie ma ciągłości z Polską przedwojenną, z wolnym i suwerennym krajem.  Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. ma 12 stron, ile konstytucja A. Kwaśniewskiego? Pięćdziesiąt osiem – 58 stron – i jest napisana tak, aby różnie można interpretować strategiczne dla państwa tematy.

Musimy powrócić do korzeni i rozliczyć okres powołania 3RP przez Moskwę i dalszej jej kontroli przez okupantów po ’89 r. 
Dopiero potem należy powołać Państwo Polskie, wybory, Konstytucję, ośrodki władzy, ministerstwa i polskie służby.

Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy Państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchniczych Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek.
Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen.

Konstytucja RP z 23 kwietnia 1935 r., art. 19 – treść przysięgi Prezydenta

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. Dokument dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19350300227
Jest tam także treść Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

Ewentualnie plik można pobrać klikając poniżej:

Udostępnij: