Mój dom moją twierdzą?

Pamiętacie Państwo zapewne hasło “mój dom moją twierdzą”. Dotyczyło ono głównie tego, że ja jako właściciel nie mogę obawiać się, że odparcie ataku bandyty na moją własność będzie surowo karane. Nie mogę obawiać się zdecydowanej obrony mojego życia, mojej rodziny czy własności.

To był dobry pomysł, pomimo tego, że “elity” 3rp w dalszym ciągu ograniczają nasze prawo do obrony, zakazując dostępu do broni palnej. Ktoś powie, że nie “zakazują” i można zrobić sobie pozwolenie, ale poprzeczka umożliwiająca uzyskanie takiego pozwolenia jest zawieszona zdecydowanie za wysoko – mówimy przecież o praworządnych obywatelach, bandziorowi pozwolenie niepotrzebne.

Abstrahując od broni palnej, mamy na szczęście jeszcze inne narzędzia umożliwiające nam obronę, więc w kryzysowej sytuacji nie musimy rzucać się na napastnika z pustymi rękami.

Co ma jednak zrobić OBYWATEL POLSKI, kiedy to sama 3rp za sprawą swoich urzędników chce wtargnąć do JEGO DOMU, jego własności? Jak ma zareagować na przepisy NAKAZUJĄCE wpuszczenie obcej osoby, aby ta dodatkowo robiła dokumentację fotograficzną tego co jest JEGO?

To już jest PAŃSTWO OPRESYJNE! Złowrogo nastawione do ludzi i z góry zakładające, że chcemy je oszukać. Zatem czy to jest NASZA Polska?

8 września 2020 roku “elity” 3rp wprowadziły uchwałę o inwentaryzacji źródeł energii w NASZYCH domach. Ma to wskazać WSZYSTKIE źródła w danych nieruchomościach. I ma być przeprowadzona metodą WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO. W przypadku nie przeprowadzenia inwentaryzacji z AUTOMATU system wpisze nam tzw. “kopciucha”!

A zatem jako Polak, obywatel, który wie jak bronić się przed bandytą, jak mam bronić się przed opresyjną 3rp, która z góry robi ze mnie OSZUSTA i to ja mam udowadniać, że takowym nie jestem wpuszczając kontrolera-fotografa na swój teren. Czy to nie są komunistyczne, UBeckie metody?

Zatem MÓJ DOM MOJA TWIERDZA i:

  1. Wara od mojej własności!
  2. Dlaczego nie wystarczy moje oświadczenie czym się ogrzewam? Skoro 3rp nie ma zaufania do mnie… dlaczego mam mieć zaufanie do niej, do osoby, którą mi podeśle?
  3. Do czego potrzebne (obcym) są zdjęcia moich instalacji?
  4. Jakim prawem mogą sobie sami wpisać, wg własnego uznania tzw. “kopciucha”?
  5. Czy rzeczywiście panuje wirus, skoro władze wysyłają Polakom do domów obcych ludzi, aby ci roznosili chorobę, z którą to “elity” tak niby walczą?

To jest ATAK na nas i naszą własność. Pod pozorem inwentaryzacji, sporządzą potem kolejne obostrzenia, podatki, zakazy i nakazy. Metodą salami okupacyjna 3rp robi z Polaków NIEWOLNIKÓW. Pytanie jest już nie czy, ale KIEDY zamkniemy etap tego panowania.

Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r.
https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r., w celu ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej w całym województwie mazowieckim każda z gmin ma za zadanie przeprowadzenie i bieżącą aktualizację inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz przekazywanie jej wyników Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Inwentaryzację należy wykonać i przekazać Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wyniki aktualizacji należy przekazywać Zarządowi Województwa Mazowieckiego corocznie w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.

Inwentaryzacja musi jednoznacznie wskazać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym użyteczności publicznej.

Preferowanymi metodami prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji jest m.in. metoda wywiadu bezpośredniego.
Gmina [nazwa gminy] realizuje w/w zadanie ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Termin złożenia sprawozdania końcowego to 31.12.2020 r.

W przypadku niewywiązania się z umowy przez Urząd Gminy tzn. nie zebranie wszystkich danych z poszczególnych posesji będziemy musieli wykonać inwentaryzację z własnych środków.

W przypadku gdy użytkownik budynku uniemożliwi przeprowadzenie inwentaryzacji, uznaje się, że źródłem ogrzewania jest piec pozaklasowy tzw. ,,kopciuch”

Treść zawiadomienia dostarczonego przez gminę
Udostępnij: