Obrona Cywilna w 3rp a #koronawirus

Zapewne wielu z Państwa zwróciło uwagę, jak z innych krajów dostajemy informacje o działalności obrony cywilnej, która zwłaszcza w okresie zarazy, spełnia ważną i znaczącą rolę w pomocy dla ludzi. Czy obrona cywilna istnieje w 3rp, a jeśli tak, jak funkcjonuje?

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.”

Wikipedia

Dlaczego dziś, zwłaszcza w pandemii #koronawirusa, gdzie administratorzy 3rp, tak chętnie korzystają i powołują nowe jednostki wojska, WOT, Policji do pomocy Polakom, to żadna osoba z rządu nawet nie wspomni o Obronie Cywilnej?

Tak skutecznym jednostkom, które dobrze funkcjonują w innych krajach. Wystarczy wejść na stronę polskiej obrony cywilnej aby sytuacja stała się jasna: https://www.ock.gov.pl/ . Jakie wiadomości uzyskamy z tej strony? A więc pytanie: po co funkcjonuje system, gdzie sztab ludzi bierze wynagrodzenie z NASZYCH pieniędzy? A może prawda leży gdzie indziej? Zatem czy nie są winni ci, którzy “ratują” dziś Polaków przed koronawirusem?

Co zatem mówi NIK w temacie obrony cywilnej w Polsce, już za rządów premiera Mateusza Morawieckiego?

Aktualnie procedowany projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który zgodnie z zapowiedziami Sekretarza Stanu w MSWiA, miał zostać przekazany do Sejmu do końca 2016 r. figuruje od stycznia 2018 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, lecz dotychczas nie został nawet wskazany planowany termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów.

Dalej: ” Struktury obrony cywilnej nie są przygotowane do skutecznej realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, wynikających z I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. W ocenie NIK struktura i organizacja obrony cywilnej jest anachroniczna. Liczba formacji obrony cywilnej jest nieadekwatna do zidentyfikowanych zagrożeń i z każdym kolejnym rokiem maleje, a wyposażenie istniejących formacji jest niekompletne i w wielu wypadkach przestarzałe – część sprzętu pochodzi z lat 50/60 ubiegłego wieku.

Wyniki kontroli wykazały, że w dalszym ciągu poziom finansowania zadań Obrony Cywilnej jest niewystarczający w stosunku do realnych potrzeb. Środki finansowe przeznaczane na wyposażenie nie dają możliwości bieżącego uzupełniania niedoborów oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu.

“Aktualnie większość użytkowanych syren (syreny elektromechaniczne SAD) nie jest w stanie nadawać komunikatów głosowych, lecz jedynie umożliwia ostrzeganie ludności ciągłym lub przerywanym dźwiękiem” 

Obecnie funkcjonujący model systemu obrony cywilnej kraju wciąż nie jest dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, obecnej organizacji państwa i stanu infrastruktury oraz potencjalnych zagrożeń.

Natomiast poważne zastrzeżenia NIK zgłasza do przygotowania organizacyjnego do realizacji zadań na dwóch kluczowych szczeblach zarządzania kryzysowego, tj. powiatu i gminy, w tym kwalifikacji merytorycznych pracowników. W ocenie NIK skala nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkach szczebla powiatowego i gminnego stwarza poważne ryzyko niewłaściwej realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Stwierdzone we wszystkich objętych kontrolą jednostkach nieprawidłowości dotyczące zarządzania kryzysowego, z uwagi na ich skalę i istotność świadczą o marginalizacji znaczenia tej problematyki przez organy ustawowo zobowiązane do realizacji zadań z tego zakresu.

Tyle, bardzo ogólnie NIK w raporcie i informacjach do obecnego rządu 3rp. Co zrobił ów rząd, możemy powiedzieć, że “sprawdzam” rzekł koronawirus. Kiedy skończy się epidemia- dziś nie wie nikt, natomiast jak się skończy, jedno jest pewne, dziś osoby odpowiedzialne za w zasadzie zlikwidowanie Obrony Cywilnej powinny ponieść surowe konsekwencje. A następne rządy, które będą działały w obronie Polaków nie tylko, gdy pojawi się kryzys a będą na niego przygotowane wcześniej, pierwsze co powinny przywrócić to funkcjonowanie Obrony Cywilnej, co pokazuje raport NIK: stworzyć ją od początku. Obecny rząd, powinien również zostać rozliczony z finansów osób, które dziś pobierają wynagrodzenia z tytułu “pracy” na rzecz Obrony Cywilnej.

To jest kolejny skandal, że zwłaszcza w takich sytuacjach, mamy instytucję, która istnieje na papierze, ale pobiera już konkretne pieniądze.

Czy zatem 3rp dba o Polaków?

Zapraszamy Państwa także na wpis o dostępie do broni na sablane.pl

Udostępnij: