Więzienie Świat!

Braciszkowie moi mili!

Można nadziejami żyć, o Wolności marzyć! Rzecz to piękna i konieczna! Ideały w sercu nosić, choćby burze szalały, a noc ciemna i straszna dusiła za gardło. Choćby wszystkie zło zebrawszy się w kupę dusze nam z piersi wyrwać chciało, w Światło nam trzeba patrzeć i z niego siły dobywać. A przetrwamy i na zatracenie nie pójdziemy, choćby życie stracić trzeba było… Trudne to słowa, ale czas niewoli i ucisku wypełnia się szybko. Kraty, zamki, mury, kajdany i łańcuchy z dnia na dzień domykają się coraz mocniej, nie tylko nie spotykając żadnego znaczącego sprzeciwu, ale wręcz u ogromnej rzeszy Owiec zrozumienie, a nawet aprobatę.

Więzienie Świat, ułożone według nowych wspaniałych ładów, odwiecznie spisanych planów, przyjmuje Pensjonariuszy milionami, by ich zresocjalizować do życia w Nowym Wspaniałym Świecie, lub zutylizować i jako nawóz użyć. “Więzienie Świat” zamknie i obejmie wszystkich, nikt się nie wywinie. Chcąc nie chcąc trafimy tam też i my, cisi sabotażyści systemu, marzyciele wolności, indywidualiści, kontrrewolucjoniści! A jak tam trafimy to maszyna resocjalizacyjno-utylizacyjna pierwszych nas jako największych wrogów w krwawe tryby weźmie, jeżeli oczywiście nas namierzy. I tu musimy postawić sprawę jasno i zadać pytanie…

Jak w “Prison World” mamy się odnaleźć i jak funkcjonować, by nie tylko wegetować, ale żyć z godnością, a nawet przygotowania czynić, by gdy chwila nadejdzie wyłom w murach uczynić, a może i Strażnikom więziennym, albo i Dyrekcji samej do gardła doskoczyć. I trzeba nam tu wszystkie romantyczne historyje między bajania włożyć i pozytywistycznie, a systematycznie do rzeczy podejść i plan przetrwania nakreślić. Gdybym plan miał napisać to…

Pierwszym co czynić nam trzeba byłby to “DOG” drugi obieg gospodarczy, bez którego zagrożone będzie fizyczne i biologiczne przetrwanie Narodu. Wraz z drugim obiegiem ustanowić trzeba system niezależnych płatności oraz walutę opartą o np. BITCOIN. Płacić gotówką, lub barterem, omijać płatności elektroniczne. Unikać wszelkich pułapek systemu typu czip, aplikacje, oraz paszporty szczepionkowe. Systematycznie i codziennie zmuszać system do jałowej pracy. Zapytania do urzędów, pisma, odwołania, plus kierowanie działań Okupanta na sprawy nieważne, by siły musiał mitrężyć. Zaraz za tym należy wytworzyć Państwo Równoległe, ze wszystkimi niezbędnymi prerogatywami, urzędami i sądami.

Wzorców wystarczy po rodzinach polskich poszukać, bo lepszych w świecie całym nie znajdziesz. Struktury budować małe i hermetyczne z Polaków o nieposzlakowanej opinii i twardym charakterze, by uniknąć wkrętów i agentów. Przyjąć Konstytucję i całe Prawo Nowej Rzeczpospolitej w ciągłości do II RP. Wedle tych praw działać, zwłaszcza w zakresie sądzenia konfidentów, zdrajców i okupantów. Nieprawość wszelką tępić i w księgi zapisywać, by historii nikt zakłamać nie mógł. Uczyć i wychowywać Dzieci i Młodzież dając im wzorce najlepsze. Zakończyć sztuczne podziały, pomagać sobie wzajemnie, wspierać w trudnościach i budować wspólnotę polską! Niech nie będzie duża, byle była prawdziwa, by stworzyła rdzeń, wokół którego uczyni się ruch, który niósł będzie polskość i z którego da Bóg urośnie kiedyś Wolna Ojczyzna.

Trzeba do tego dzieła ledwie kilka tysięcy Polaków! Oni mają stać się zaczynem, za którym pójdą mniej świadomi! Masami się nie zajmować i nie przejmować. One się nie liczą i liczyć nie będą! W odpowiednim czasie pójdą tam gdzie się ich mądrze pokieruje! Wszystko oprzeć na Widzących i Rozumiejących dramatyczne położenie w którym jesteśmy i jeszcze straszniejsze, które nam planują! Tylko Ci, którym dane było poznanie i zrozumienie dostaną siły i światło by przez czas trudny płomień przenieść.

piotruchg, 18 kwietnia 2021 r.

Udostępnij: