Blog

Braciszkowie moi mili! Można nadziejami żyć, o Wolności marzyć! Rzecz to piękna i konieczna! Ideały w sercu nosić, choćby burze...

Organizacja NIE była ściśle tajna. Miała się zajmować wywiadem i kontrwywiadem, badaniem nastrojów w ludowym Wojsku Polskim i Armii Czerwonej,...

Nie wiem, czy istniała kiedykolwiek tak kłamliwa epoka jak nasza. Kłamstwo, poparte siłą, wtłacza się w umysły ludzkie jako prawdę...

Braciszkowie moi mili! Umieramy! Każda sekunda przybliża nas do nieuchronnego końca! Demokratycznie, bez wyjątków, knot naszej świecy wypala się, raz...