II Wojna Światowa

Szubienica na Woli jest ostatnią zachowaną szubienicą, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Mszczonowskiej. Było to miejsce straceń wykonanych na Polakach...

Wieś Koniuchy znajduje się dziś na terenie Litwy. W II Rzeczypospolitej było to województwo nowogrodzkie, powiat lidzki. 29 stycznia 1944...