Okrągły stół

Ostatnimi laty sporo wspomina się o tzw. "wartościach europejskich", bez sprecyzowania co to konkretnie znaczy. Nie jest tajemnicą, że cywilizacja...