Pytania do lekarzy zachęcających do szczepień na Covid

11 maja 2021 roku, minister zdrowia w Polsce – Adam Niedzielski, zaapelował do lekarzy o przeprowadzanie telefonicznych rozmów “uświadamiających” z osobami, które nie zapisały się na szczepienia przeciwko covid. W pierwszej kolejności uświadamiani mają być obywatele w wieku 60+ a zadaniem lekarzy będzie także ustalenie powodów, dla których osoby te nie zapisały się na szczepienie. Sama idea tworzenia bazy takich osób jest bardzo niebezpieczna w kontekście swobód obywatelskich i może w przyszłości posłużyć do niecnych celów, ale to już inny temat.

Bardzo proszę o przeprowadzenie z pacjentami niezaszczepionymi oraz niezapisanymi na szczepienie rozmów uświadamiających korzyści płynące z uzyskania odporności przed wirusem COVID-19.

Adam Niedzielski w liście do lekarzy

Pewnie niejednego seniora uda się namówić na szczepienie a jak wiadomo skutkiem takich może być śmierć. Ciekawe jak tacy zadaniowani lekarze poradzą sobie z informacją, że “uświadomiony” przez nich obywatel zmarł po zaszczepieniu, na które go namówili – myślę, że jest tu miejsce na procesy cywilne. Osobiście mam wrażenie, że akcja nie odniesie sukcesu właśnie ze wspomnianego ryzyka procesowego, ale fakt, co do tego, że ludzi będzie się chciało urobić propagandą zalet preparatów genomicznych zwanych szczepionką nie mam wątpliwości. Obawiam się jednak, że z kolei wątpliwości obywateli będą sprowadzane do stwierdzenia typu “naprawdę nie ma czego się bać” – ale nie przesądzajmy…

W związku z ideą namawiania przez “uświadamianie” do czegoś co miało być i powinno być dobrowolne, podajemy kilka pytań zaproponowanych przez biologa molekularnego, jakie obywatel powinien zadać takiemu dzwoniącemu lekarzowi z naciskiem na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Żeby zweryfikować kompetencje lekarza do pytań dołączamy także odpowiedzi (wraz ze źródłami na podstawie, których powstały) udzielone przez tego samego naukowca zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej. Zachęcamy do zadawania ich, obserwowania reakcji na nie i weryfikowanie odpowiedzi z informacjami z naszej listy…


Lista pytań

 1. W przypadku preparatów genomicznych o funkcji kodowanego przez nie białka decyduje sekwencja nukleotydów, która przekłada się na sekwencje aminokwasów, a ta determinuje immunogenność oraz inne funkcje fizjologiczne wytworzonego białka.
  Zatem: Czy znana jest pełna, 100% sekwencja mRNA i adenowektora wraz ze wszystkimi modyfikacjami chemicznymi i kolejności nukleotydów?

  Odpowiedź:
  NIE, Nie znamy pełnej sekwencji mRNA i andenowektora. Znane jest tylko to, że mRNA zawiera pseudourydynę zamiast uracyly, ale nie wiadomo czy zawiera inne modyfikacje chemiczne nukleotydów w tym np. grupy funkcyjne pozwalające na znakowanie fluorescencyjne lub elektromagnetyczne lub inne.
 2. Skoro pełną funkcję “leku” determinuje w tym przypadku sekwencja mRNA/adDNA, której nie znamy to czy można podjąć w pełni świadomą decyzje o poddaniu się terapii takim preparatem?

  Odpowiedź:
  NIE. Nawet lekarz nie może osiągnąć stanu pełnej świadomości o całościowym działaniu leku nie znając jego struktury – w tym przypadku sekwencji mRNA/adenoDNA determinującej ostateczny kształt i funkcję produkowanego białka S.
 3. W myśl ostatnich doniesień, białko S wywiera destrukcyjny wpływ na strukturę i funkcję naczyń krwionośnych. Białko to jest produkowane przez preparaty mRNA i adenoDNA a przeciwciała nie pojawiają się od razu tylko najwcześniej po ok. 14 dniach od “zaszczepienia” a pełna odpowiedź może rozwinąć się nawet dopiero po 5-8 tyg. w związku z tym:
  Czy białko S wyprodukowane w organizmie po “zaszczepieniu” nie będzie wyrządzało szkód podobnych do tych jakie wyrządza białko S wirusa zanim pojawią się przeciwciała?

  Odpowiedź lekarza może być:
  NIE, ponieważ produkowane białko S jest inne niż to, które jest w wirusie.

  Ale skoro białko S z mRNA jest inne niż to w wirusie to w jaki sposób odp. immunologiczna generowana na jego bazie ma chronić przed wirusem, który ma inne białko S?

  Odpowiedź lekarza może być różna i pogmatwana, więc pytanie ostateczne:
  Czy z całą pewnością generowane białko S, które jest “inne” niż to w wirusie chroni w 100% przed zakażeniem każdym wariantem wirusa i czy przerywa transmisję wirusa na inne osoby?

  Odpowiedź:
  NIE. Nikt – nawet Pfizer takiej pewności nie ma

  Źródła nr: 1, 2
 4. Z najnowszych naukowych szacunków wynika, że globalnie IFR (ang. Infection Fatality Rate czyli Współczynnik Infekcji kończący się zgonami) dla covid-19 wynosi 0.15% co oznacza 99.85% ludzi, którzy mają kontakt z wirusem przeżywa i wraca do zdrowia.
  Zatem: Czy uważa pan, że masowe zaszczepianie eksperymentalnymi preparatami, nigdy wcześniej nie stosowanymi u ludzi, i które są wciąż w III fazie badań klinicznych oraz które zostały dopuszczone tylko warunkowo do użycia w nagłych przypadkach przez EMA (Europejska Agencja Leków) jest uzasadnione przy takich wartościach IFR?

  Odpowiedź:
  NIE. Nie jest uzasadnione.

  Lekarz może mówić o drastycznych skutkach dla osób starszych, których układu odporności nie jest już taki sprawny i, że dlatego należy się chronić. Wtedy trzeba zadać następujące pytanie:
  Ile osób w wieku 60+ zmarło na covid bezpośrednio a ile zmarło z braku dostępu do lekarza?

  Odpowiedź:
  W Polsce na covid w wieku 60+ zmarło [tu powinna pojawić się aktualna liczba], a nie na covid w 2020 i 2021 zmarło [tu powinna pojawić się aktualna liczba] czyli więcej osób zmarło z powodu braku dostępu do lekarza niż na covid. Tym samym więcej osób 60+ przeżyło “pandemię” bez szczepionki.

  Źródło nr: 3
 5. Z najnowszych analiz Amerykańskiej grupy lekarzy ze stowarzyszenie FLCCC wielu protokołów zastosowania iwermektyny wynika, że iwermektyna skutecznie zapobiega zakażeniu oraz zdecydowanie obniża ryzyko zgonu w przypadku ciężkiego zakażenia covid.
  Skoro nie ma pewności czy “szczepionki” ograniczają transmisję wirusa, a do tego jest wiele doniesień o tym, że u osób zaszczepionych i to dwoma dawkami wykrywa się zakażenia covid (Izrael, Chile) to czy nie lepiej jest stosować iwekrmektynę (lub 14 z innych leków wykazujących hamujący wpływ na covid), która i zapobiega i leczy, i nie ma skutków ubocznych?

  Odpowiedź:
  TAK. Lekarz może mówić, że WHO nie zaleca iwermektyny i że nie ma ona zgody FDA, ale FDA dopuściła możliwość jej użycia już kilka miesięcy temu. Poza tym nawet już w polskich mediach (Polska Agencja Prasowa) jest mowa o tym, że iwermektyna może zakończyć pandemię.

  Źródła nr: 4, 5

Kilka pytań tak / nie / nie wiem

 1. Czy preparaty mRNA/adenoDNA na covid są szczepionkami czy nowym rodzajem terapii opartej o wykorzystanie aparatu aktywności genomowej?

  Odpowiedź:
  NIE są klasycznymi szczepionkami. Preparaty mRNA/adenoDNA są nowym rodzajem terapii genomowej, ponieważ wnikają do komórki, gdzie wchodzą w interakcję z aparatem translacji, czyli syntezy białek z mRNA. Dodatkowo w przypadku adenoDNA angażują one genomowy aparat transkrypcji w celu wytworzenia mRNA. Efektem końcowym jest wytworzenie białka S na drodze kilku procesów molekularnej syntezy białek. Dopiero w końcowym etapie, kiedy białko S zostaje zaprezentowane na błonie komórkowej przez wytwarzające je komórki, może zostać generowana odpowiedź immunologiczna. Różni się to od klasycznej szczepionki, którą jest dzisiaj białko patogenu (np. białko S) otrzymywane w czasie syntezy poza organizmem człowieka w różnych typach komórek. Szczepionka klasyczna nie generuje także odpowiedzi immunologicznej z limfocytów CD8+.
 2. Czy znane są wszystkie skutki działania preparatów mRNA i adenoDNA na organizm człowieka w krótkim i długofalowym czasie?

  Odpowiedź:
  NIE – nie są znane. Nie ma żadnych konkretnych danych dotyczących biologii komórki tych preparatów i interakcji lub jej braku białka S z komponentami – organellami i/lub białkami i/lub kwasami nukleinowymi komórek.
 3. Czy preparaty mRNA/adenoDNA na pewno zatrzymują transmisję wirusa?

  Odpowiedź:
  NIE WIADOMO / Nie ma pewności

  Źródło nr: 6
 4. Czy po wzięciu zastrzyków z preparatem mRNA/adenoDNA może pojawić się wzmocnienie choroby (ADE: Antibody Dependant Enhancement lub Adverse Disease Enhancement) zależne od przeciwciał i schorzenia autoimmunologiczne (PP: pathogenic priming – kondycjonowanie patogenne)?

  Odpowiedź:
  TAK – mogą pojawić się zarówno ADE jak i PP w krótkim i długim czasie

  Źródła nr: 7, 8
 5. Czy przeciwciała przeciwko białku S mogą reagować z innymi białkami (antygenami) człowieka?

  Odpowiedź:
  TAK – z badań wynika że z 55 testowanych białek człowieka przeciwciałami przeciwko białku S ok. 28 z nich reagowało pozytywnie stwarzając ryzyko takich reakcji w organizmie człowieka po pojawieniu się przeciwciał przeciwko białku S. Ponieważ nie wiadomo jak dokładnie zostało zmodyfikowane białko S w mRNA/adenoDNA – nie wiadomo też ile i jakie dokładnie inne antygeny człowieka mogą być atakowane przez przeciwciała przeciwko białku S.

  Źródło nr: 9
 6. Czy istnieje możliwość zintegrowania się preparatu adenowirusowego z DNA chromosomów w jądrze komórkowym człowieka?

  Odpowiedź:
  TAK. Taką integrację dla wektorów adenowirusowych wykazano. Może ona być przyczyną zaburzeń funkcji DNA i powstania nowotworów.

  Źródło nr: 10
 7. Czy iwermektyna skutecznie zapobiega i leczy z covid?

  Odpowiedź:
  TAK. Metaanalizy oparte na 18 randomizowanych, kontrolowanych badaniach leczenia iwermektyny w COVID-19 wykazały duże, istotne statystycznie zmniejszenie śmiertelności, czasu do klinicznego wyzdrowienia i czasu do usunięcia wirusa. Ponadto wyniki wielu kontrolowanych badań dotyczących profilaktyki wykazują bardzo istotne zmniejszone ryzyko zarażenia się COVID-19 przy regularnym stosowaniu iwermektyny. Wreszcie, liczne przykłady kampanii dystrybucji iwermektyny prowadzących do szybkiego spadku zachorowalności i śmiertelności w całej populacji wskazują, że zidentyfikowano doustny środek skuteczny we wszystkich fazach COVID-19.

  Źródła nr: 5, 11
 8. Czy przeciwciała przeciwko białku S wygenerowane przez preparaty mRNA/adenoDNA zapobiegają pojawieniu się nowych wariantów wirusa, także z mutacjami w innych białkach wirusa?

  Odpowiedź:
  NIE. Przeciwciała przeciwko białku S rozpoznają tylko białko S i to nie na wszystkich jego możliwych antygenach. Wirus sars-2 ma 29 białek z czego 4 to białka otoczki (w tym białko S). Przy każdej replikacji powstają mutacje nie tylko w białku S, ale i w innych białkach wirusa. Jeżeli przeciwciała przeciwko białku S wygenerowane przez mRNA nie rozpoznają nowego wariantu wirusa – a jest to możliwe, bo “nie widzą” one wszystkich mutacji białka S – to mogą wpuścić do organizmu warianty wirusa z mutacjami w innych jego białkach, które mogą okazać się śmiertelne. To jest tzw. “Immunity evasion” czyli “unikanie układu odporności”.

  Źródła nr: 12, 13
 9. Czy mRNA/adenoDNA są produkowane w/lub z wykorzystaniem komórek embrionalnych człowieka?

  Odpowiedź:
  TAK. Wszystkie preparaty mRNA/adenoDNA są produkowane przy użyciu komórek pochodzących z ludzkich embrionów. mRNA jest syntetyzowane w ekstraktach z komórek embrionalnych a adenowektor DNA jest namnażany w komórkach embrionalnych HEK 293 (ang. Human Embryonal Kidney), w których dodatkowo została wywołana transformacja nowotworowa w celu uzyskania większej zdolności do podziałów komórkowych.

  Źródło nr: 14

_
Pytania i odpowiedzi opracował:
Krzysztof Rózga


Uwaga! Jako, że pytania i odpowiedzi są opublikowane i dostępne także dla lekarzy, którzy być może będą do państwa dzwonić prosimy zachować szczególną ostrożność, gdyż prawidłowe odpowiedzi na postawione pytania de facto nie powinny iść za namawianiem do przyjęcia szczepienia preparatami mRNA czy adDNA. Poznajcie “swoich” lekarzy. Zapisujmy nazwiska lekarzy, którzy będą nas uświadamiać. Być może warto, by było także nagrać taką rozmowę, ale wymaga to zgody, której pewnie nie dostaniemy.

Jeszcze jedno. Lekarze mają gromadzić informacje o powodach niechęci do przyjęcia “szczepionki” na covid. Te dane mogą posłużyć do dwóch rzeczy:

 1. rzeczywistego ulepszenia preparatów, które w przyszłości będą wprowadzane do organizmów ludzi, aby rzeczywiście negatywnych skutków ich przyjęcia było mniej i bez przypadków ciężkich, co powinno być udokumentowane stosownymi badaniami
 2. ale, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne widząc jak wyglądała kwestia zachęcania do zaszczepienia, mogą posłużyć do wypracowania linii propagandowej, która będzie skutkować wytresowaniem społeczeństwa, aby nie zadawało niewygodnych pytań (tak już jest przecież w przypadku większości dziennikarzy) i docelowo obywatel będzie bardziej WIERZYŁ niż WIEDZIAŁ, że to co mu proponują jest dla jego własnego dobra a nawet dla dobra jego rodziny. Działałoby to na zasadzie sondaży wyborczych, gdzie społeczeństwo jest programowane na konkretnego kandydata (lub dwóch) nawet przed rozpoczęciem kampanii.

Nie chodzi o to, czy szczepienia są złe czy dobre, ale o to w jaki sposób chce się nas do nich namawiać – niby dobrowolne, ale ustawia się nas, że bez szczepień nie zrobisz tego czy tamtego czy nie wpuszczą cię tu czy tam. Ważna jest także realna ocena zagrożenia, którego szczepienia mają dotyczyć – czy przypadkiem nie jest wyolbrzymione, a poza tym także stosunek korzyści do zagrożenia ze strony proponowanego preparatu. Czy nie powinna się nam zapalić czerwona lampka w obecnej sytuacji?

Pamiętajmy, że większość reklam w telewizji dotyczy środków farmaceutycznych i są sponsorowane przez wielkie koncerny, które zarabiają na tym, że jesteśmy chorzy. Dla nich pacjent wyleczony = klient stracony. Koncerny farmaceutyczne (tzw. Big Farma), które produkują covidowe “szczepionki” są zwolnione z odpowiedzialności za niepożądane odczyny poszczepienne, a same preparaty do szczepień w trakcie badań i dopuszczone warunkowo.

Mam nadzieję, że znajdą się chętni do wykorzystania zgromadzonej tu wiedzy w rozmowie z lekarzem.
Życzymy zdrowia!

Bibliografia

Niniejszy artykuł dotyczy informacji:

Niedzielski poprosił lekarzy o ,,rozmowy uświadamiające” w sprawie szczepionek

Źródła do odpowiedzi:

 1. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2
 2. Pfizer chairman: We’re not sure if someone can transmit virus after vaccination
 3. Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations
 4. Identification of 14 Known Drugs as Inhibitors of the Main Protease of SARS-CoV-2
 5. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19
 6. Pfizer CEO ‘not Sure’ If Its COVID-19 Vaccine Will Prevent Transmission After Vaccination
 7. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies
 8. Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity
 9. Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases
 10. Chromosomal integration of adenoviral vector DNA in vivo
 11. Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 55 studies
 12. Immune evasion means we need a new COVID-19 social contract
 13. A Review of the SARS-CoV-2 (COVID-19) Genome and Proteome
 14. COVID-19 Vaccine AstraZeneca (ChAdOx1-S [recombinant]) – General Ingredients

Inne:

Szczepienia na Covid-19 nieobjęte ubezpieczeniami. Są traktowane jako eksperyment medyczny

Udostępnij: