Gość

Braciszkowie moi mili! Czas rozdzielania się kończy. Wiejadło kręci się coraz wolniej wypatrując odpoczynku. Plewy złożone śród plew oczekują spalenia....

Braciszkowie moi mili! Od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy Ojczyzna nasza jeszcze jako suwerenne państwo istnieje, tu jest sporo wątpliwości,...

Braciszkowie moi mili! Idzie Nowe! Idzie Nowe, jeszcze bardziej udoskonalone, przygotowane jak nigdy  wcześniej, z masterplanem, checklistą, kadrami, systemami i...

Braciszkowie moi mili! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by...