Ostatnia Szansa Pana Boga!

Braciszkowie moi mili! Z kłębowiska myśli nieułożonych, z poplątania spostrzeżeń faktów kardynalnych z tymi nic nieznaczącymi, ze składowiska stopklatek, uczuć, obserwacji, wniosków i ocen, błądząc i gubiąc się, zawsze wracam do Punktu Alfy i Omegi, do Istoty Absolutu, do Boga Stwórcy, by spuścić wzrok ze wstydem i strachem. Wstydem za przeszłość, oraz strachem o przyszłość, nie tylko swoją, ale przede wszystkim Ojczyzny naszej. Narodu, który nie wiem czy jeszcze na takie miano zasługuje.

Jakim prawem, zakrzykniecie, Ojczyznę i Naród pod pióro mizerne, człeku marny bierzesz? Sam nikczemności swojej pilnuj, belki w oku szukaj! Zakrzykniecie i rację mieć będziecie! Człek jestem marny, belki w oku swym często nie widzę, a grzech mój wielki na grzbiecie noszę, przez co współwinnym jestem. I ta współwina jest właśnie moim prawem! Moją legitymacją, by w grzechach Ojczyzny jak w swoich grzebać, szaty na piersi rozdzierać i przyczyn upadku Rzeczpospolitej szukać. A jest ich bez liku! Dekalog cały Naród nasz podeptał. Grzechy Śmiertelne jako drogowskazy obrał, a Wiarę Świętą w gusła obrócił. Nie tylko przestał wierzyć w Kościół Święty! Nie tylko przestał wierzyć w Boga, ale przestał wierzyć Bogu Najwyższemu, który w łaskawości swojej Ojczyznę naszą na Iskrę był przeznaczył.

Ale czy można rozpalić gnijące resztki? Czy można wzniecić żar czysty wśród rozkładającego się truchła? Czy można tchnąć wiarę w Naród, który Chrystusa do ręki przyjmuje, miast do serca? Czy można zawierzyć Depozyt tym, którzy szmatą zakrywają twarze zżółknięte, zawistne, nieszczere, by od Ołtarza się oddzielić? Czy Naród, którego Kapłani zabrali wodę święconą z Kościołów, godzien jest czegoś więcej niż pogardy? Czy Naród, który dał się upodlić, zniewolić i sprzedać swoją wolność, już nawet nie za garść srebrników, ale za dług który zaciągnął na głowy swoich dzieci, godzien jest czegoś więcej niż los który sam sobie wybrał? Czy Narodowi, który Nikczemnikom, Zdrajcom, Zbójom Pospolitym, Sodomitom i Kłamcom losy Ojczyzny chętnie oddaje, Bóg Najwyższy dać może coś więcej, niż to co sam sobie zgotował?

Pytam! Pytam głośno! Pytam Siebie. I Was Braciszkowie. Nie do końca wierząc, że znajdę wielu tych, którzy rany zechcą rozdrapywać. Ale choćby było ich tylko Tuzin, zawołam. Podnieście głowy, zrzućcie gnijące szmaty z twarzy, a nabrawszy po raz pierwszy od dawna powietrza w płuca, zapytajcie razem ze mną! Czy jest jeszcze w Nas odrobina Wiary i Nadziei, by dać Ostatnią Szansę Panu Bogu, by Ojczyznę Naszą z choroby śmiertelnej podniósł?

Miłosierdzia nie zbraknie, więc wszystko od nas zależy tylko i Bóg jeden wie, czy to nie ten Tuzin ostatni jest miarą.

piotruchg

Udostępnij: