Regulacje mają swoje konsekwencje

Najgorszy wynik Polski w historii pod względem łatwości prowadzenia biznesu wynika z często zmieniającego się prawa, małej przejrzystości co do jego zasad stosowania i mniejszego niż w innych krajach pakietu udogodnień dla inwestorów zagranicznych

dyrektor zarządzająca TMF Group w Polsce Joanna Romańczuk

Polska po raz pierwszy w historii przygotowania raportu znalazła się w grupie dziesięciu państw, w których najtrudniej prowadzić biznes. W Europie trudniej niż nad Wisłą, prowadzi się biznes jedynie nad Sekwaną.

Z raportu wynika, że w Europie najłatwiej prowadzić biznes w Danii, Irlandii, Holandii, Luksemburgu i na Malcie. Najtrudniej we Francji, Polsce, Grecji, we Włoszech i w Belgii. Na czele najmniej przyjaznych państw w skali globu pod tym względem znalazły się odpowiednio Brazylia, Francja, Meksyk, Kolumbia i Turcja. A jeszcze 2 lata temu sytuacja była nieco inna. W raporcie Global Business Complexity Index Polska znalazła się wtedy na 21. miejscu na świecie, co pokazało, że w Polsce można prowadzić firmę łatwiej niż na Słowacji i w Niemczech (odpowiednio szóste i siódme miejsce w zestawieniu), ale trudniej niż w Czechach (48. miejsce) czy w Rosji (44. miejsce).

Jak czytamy w raporcie, głównym wyzwaniem dla Polski jest “uproszczenie wymagań administracyjnych w odniesieniu do przedsiębiorstw i podjęcie kroków w kierunku pełnej cyfryzacji i unifikacji na wzór krajów nordyckich“.

Zdaniem autorów raportu, jeśli uda się przyspieszyć transformację cyfrową, wówczas możemy spodziewać się dalszego wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce oraz większego zainteresowania ze strony międzynarodowego biznesu.

Tylko czy ta cyfryzacja na pewno jest lekarstwem na rozbuchaną biurokrację. Cyfryzacja ma sens i ułatwia działanie, jak przepisy są klarowne i nie zmieniają się co chwilę. Poza tym sama ilość przepisów jest porażająca. Sami urzędnicy nie nadążają na zmianami. Dlatego w przyszłym roku, możemy zająć niechlubne ostanie miejsce. Co zresztą realnie przekłada się na stan portfeli obywateli naszego kraju.

Więcej informacji:

http://www.outsourcingportal.eu/pl/raport-tmf-group-global-business-complexity-index
https://www.money.pl/gospodarka/polska-drugim-krajem-w-europie-w-ktorym-najtrudniej-prowadzic-biznes-6659069869988384a.html

Udostępnij: