Zniesienie zasadniczej służby wojskowej. Przypadek?

Obecne wydarzenia w 3rp, pokazują, że KTOŚ zadecydował o przyspieszeniu “planu” wobec Narodu Polskiego. Planu, nie na lat kilka czy kilkanaście a na dziesięciolecia. Wszystko zaczęło się podczas napaści na Polskę, dwóch naszych odwiecznych wrogów: Niemców i Rosjan we wrześniu 1939 roku.

To wtedy rozpoczął się kolejny, bo IV rozbiór Polski, który wg. mnie trwa do dziś. Jednak obecne hasła jak “Nowy Ład”, czy “Nowa Normalność”, zakazy, nakazy, tresura dorosłych i dzieci, mandaty, naloty wszelkiego rodzaju służb na prywatne biznesy, zamykanie ludziom dorobków ich życia pozwala przypuszczać, że właśnie teraz jesteśmy świadkami domykania IV rozbioru Polski, czy inaczej – rozwiązania kwestii polskiej.

Przygotowaniem do takich “zabiegów” jest zawsze organizacja z jednej strony jak np. nadawanie obcych elit, praw, wzrosty podatków, a z drugiej strony dezorganizacja jak np. armii, służb, społeczeństwa.

Od 1945 roku nadawane są nam “elity” zarówno polityczne, często duchowne jak i wojskowe. Policja i wojsko, którzy przysięgali bronić SUWERENA, na Konstytucję, wykonują dzisiaj sprzeczne z przysięgą ROZKAZY “elit” 3rp.

Na czym między innymi polega reorganizacja? Reorganizacja, aby łatwiej można było bezbronnym, nieprzeszkolonym Narodem, zarządzać?

Otóż, aby ograniczyć zdolność Polaków do organizowania się czy przeszkolenia wojskowego w 3rp, 1 stycznia 2010 roku “zawieszono” zasadniczą służbę wojskową. Jakie były jej zadania? To obowiązkowe przeszkolenie wojskowe polegające na przygotowaniu rezerw wojskowych na wypadek wojny. Szkolenia składały się między innymi z obsługi broni i wykorzystaniu sprzętu wojskowego.

Dzisiaj już widać efekt wtedy podjętych decyzji. Przeszkoleni obywatele Polski byliby niebezpieczni dla struktur 3rp. Przypomnę: 3rp, która NIGDY nie została zdekomunizowana, na czym zależało wszystkim. Zarówno “elitom” nadanym nam w 1989 roku, zaborcom zainstalowanym w 1939 roku jak i zgodzie USA, aby tak było. Dziś zamiast regularnie szkolonych Polaków do walki z wrogiem, “wspomagani” jesteśmy armią USA. Przypadek?

Zawieszenie, a tak naprawdę zniesienie zasadniczej służby wojskowej ma też inne cele. Podczas rozruchów, czy zamieszek, żołnierz, który nie jest opłacany, niedawno wyszedł z rodzinnego domu, nie jest mentalnie związany z uległością do rozkazów… może podjąć bunt już na terenie jednostki. Na pewno znacie Państwo historie, takie jak ta, kiedy to już za “dobrej zmiany” pewien komunistyczny generał, jeździł bez żadnych przeszkód po jednostkach wojskowych i był przyjmowany z honorami? Jakie miał zebrania, szkolenia, przemówienia. Jakie było oburzenie “elit” 3rp, ale nie podjęto żadnych działań. Nie było żadnego OFICERA WP, który wyjąłby broń i strzelił z łeb czerwonemu generałowi? Nie było…

Czy powołanym jednostkom Wojska Obrony Terytorialnej, mającym wzorować się na Żołnierzach Wyklętych, na które to żołnierze WOT przysięgali, że będą się wzorować, można rozkazać, aby “pilnowali szczepień”? Skoro 3rp nie została zdekomunizowana, dlaczego wykonują rozkazy być może przychodzące z zewnątrz?

Jedynym Wojskiem Polskim, które do tej pory zdefiniowało i określiło wroga wewnętrznego i zewnętrznego Polaków byli Żołnierze Wyklęci. To dlatego zaborcy zlikwidowali polskich bohaterów! Wyklęci zostawili nam jednak testament. Testament, który na wszelkie sposoby jest kanalizowany przez kolejne “rządy” 3rp po 1989 roku.

Nie mamy służby cywilnej. Za zaniechania w tym kierunku NIK bezpośrednio oskarża obecnego premiera 3rp. Przypadek? Służba cywilna istnieje jedynie w… Internecie. Nie mamy żadnych nowoczesnych instrukcji co do rozpoznania ewentualnych napaści na nasze państwo!

W II RP istniała Straż Obywatelska… Obecnie nie ma żadnego oddolnego środowiska mogącego obronić Polaków przed opresyjną 3rp. Była podjęta próba straży do obrony świątyń, ale nigdy się nie rozwinęła a jej miejsce szybko zajęła policja i… wojsko. Po czym szybko okazało się jaka to była “pomoc”, i co policja robiła na marszu 11 listopada…

Polacy, jako Naród pod zaborami, nie mogą bronić się SAMODZIELNIE, nie mogą być nawet przeszkoleni, nie mogą mieć dostępu do broni, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, rodzinie i majątkowi. Nie ma tutaj przypadków!

Czym się różnią poprzednie 3 rozbiory od obecnego – IV?

Okupant posługuje się językiem polskim. Mamy tylko narodowe programy, patriotyczne “elity” a ich działania są tylko prawe i sprawiedliwe. Zaborcy domykają IV rozbiór z polskimi orzełkami na czapkach i pieczątkach.

Nie będzie buntu w armii i policji.

3rp ma 100 000 opłacanych żołnierzy. Czy taka liczba jest nas w stanie obronić przed wrogiem? Przed Moskwą, Berlinem? A czy może obronić “elity” 3rp przed buntem samych Polaków? Jeśli dodamy do tego kolejną antypolską armię urzędników w liczbie 1 000 000 (słownie: MILION), mamy cały obraz planu na Polaków.

Udostępnij: