Antypolonizm XXI wieku – Deklaracja Polaka

W zasadzie definicja czym jest antypolonizm, nie pojawia się w przestrzeni publicznej, zarówno krajowej jak i zagranicznej. A jest to zjawisko zarówno historyczne, jak i współczesne, dosięgające Polaków w każdej przestrzeni.

Żadnemu “rządowi” przed i po 1989 roku, NIGDY nie zależało aby bronić oczernianej Polski i Polaków przed fałszywymi oskarżeniami ze strony wrogów zewnętrznych jak i tych wewnątrz.

Nie ujmując żadnemu narodowi strat w wojnach, dla Polaka najważniejsze jest pilnowanie aby to wydarzenia tragiczne dla naszego Narodu były najważniejsze. Pilnowaniu aby to nas nie dotyczyły pomówienia, fałszywe oskarżenia czy prześladowania jako Polaków i chrześcijan.

Jako Naród jesteśmy ofiarą TRZECH (4-ty trwa od 1939 roku, poprzez 1945 i 1989 rok do dziś ) rozbiorów, niezliczonych przesiedleń i wywózek, germanizacji, rusyfikacji, I i II Wojny Światowej, obozów koncentracyjnych, gułagów, karcerów, więzień politycznych, okupacji niemieckiej i rosyjskiej-także tej kilkudziesięcioletniej już powojennej.

Miliony polskich ofiar, często okrutnie i brutalnie mordowanych dzieci, kobiet i mężczyzn. Masowa eksterminacja naszego narodu ze strony Niemców, Rosjan, Ukraińców a także narody z nimi współpracujące. Po IIWŚ mordowali polskie podziemie antykomunistyczne NKWD i UB, gdzie często na decyzyjnych stanowiskach stały osoby pochodzenia żydowskiego, masowo zmieniające nazwiska na brzmiące po Polsku…

Dlaczego, zatem, cały świat skupia się tylko na holokauście Żydów? My jako Polacy, jak nikt inny na świecie WIEMY na czym polegała eksterminacja narodu polskiego i jakie próby są cały czas podejmowane aby ta historia uległa zapomnieniu. Jak wstrzymywane są prace ekshumacyjne jeśli tylko jesteśmy posądzani o udział, jak zabraniane mamy poszukiwania naszych pomordowanych ofiar poza granicami Polski, które poprzez zdrady zostały nam odebrane. Zostaliśmy zdradzeni przez naszych niby sojuszników.

Wczytując się w amerykańską ustawę H. R. 943 czy niedawno podpisaną deklarację UE z 2.12.2020 roku w sprawie “Deklaracji Rady o włączeniu walki z antysemityzmem do głównego nurtu polityki”, podpisaną chętnie ale po cichu przez premiera 3rp Pana Mateusza Morawieckiego, chyba wszyscy zadajemy sobie pytanie. Czy na świecie, zwłaszcza z doświadczeń Polaków, jest tylko antysemityzm?

A co z polskimi ofiarami, majątkami, zawładniętymi być może bezpowrotnie granicami dawnej I i II RP? Co z polskimi nieruchomościami? Tymi zniszczonymi przez Niemców i zagrabionymi przez Rosjan, co ze zmiecionymi z powierzchni ziemi przez Ukraińców, polskimi wsiami? Zniszczone całe województwa, miasta, okręgi, fabryki… wymazane z pamięci całe rodziny, pokolenia Polaków, których do dziś nie możemy godnie pochować.

Jak wiemy, to nie interesuje kolejnych rządów 3rp, bo, czy suwerennym jest państwo, gdzie “elity” usuwają ustawę IPN na rozkaz innych państw a dotyczącą właśnie ścigania za antypolonizm?

Na przykładzie właśnie ustawy H. R. 943 i deklaracji unijnej z 2 grudnia 2020 roku chcę zdefiniować czym jest antypolonizm i pokazać drogę walki z nim:

 1. Antypolonizm to atak na polskie wartości, tradycje, historię, rodzinę, wiarę.
 2. Wprowadzone prawo powinno zawierać kompleksowe podstawy do walki z antypolonizmem. Ściganie przestępstw także poza granicami kraju, zarówno osób, organizacji jak i innych państw.
 3. Przypominanie na arenie międzynarodowej, że to Polacy w znacznym stopniu przyczynili się do kształtowania Europy i jej bezpieczeństwa. Dwa olbrzymie wydarzenia jak Odsiecz Wiedeńska czy Bitwa Warszawska, uchroniły Europę przed zagładą.
 4. Jako formę antypolonizmu uważamy brak reparacji za II Wojnę Światową ze strony Niemiec i Rosji.
 5. Za antypolonizm uważamy zdradę Polski przez kraje zachodu, w tym USA, na rzecz sowieckiej Rosji i okupację Polski przez dziesięciolecia.
 6. Za antypolonizm uważamy niezliczone ataki na Polaków i uznawanie nas winnymi wybuchu IIWŚ, zagładzie Żydów, “polskich obozów koncentracyjnych”, mordzie w Jedwabnem czy Pogromie Kieleckim.
 7. Za antypolonizm uważamy ataki na postacie Żołnierzy Wyklętych czy NSZ oraz inne organizacje antykomunistyczne.
 8. Za antypolonizm uważamy brak uznania za mniejszość polską, polonii w Niemczech a także braku wymienienia Narodu Polskiego w amerykańskiej ustawie 943 jako ofiar reżimów sowieckich i niemieckich.
 9. Antypolonizm to mowa nienawiści w tym publiczne przyzwolenie , zaprzeczanie czy trywializowanie eksterminacji narodu polskiego powinno być karane tak samo w sieci www. jak i poza nią jako przestępstwo i skutecznie ścigane.
 10. Konieczna jest zdecydowana i systematyczna reakcja sądowa na akty antypolonizmu na terenie Polski jak i poza nią.
 11. Do szkół podstawowych, średnich i wyższych uczelni proporcjonalnie do poziomu programów nauczania należy wprowadzić program pt. “Czym jest antypolonizm” uczący i informujący młodych Polaków o zjawisku antypolonizmu. Uczyć, że największą ofiara II WŚ i po jej zakończeniu byli właśnie Polacy.
 12. Poprzez ambasady RP, polskie instytuty, w ramach UE, należy podjąć kroki w celu przeciwdziałaniu antypolonizmu i pokazywaniu na czym polega to zjawisko.
 13. Potrzebne jest powołanie REJESTRU incydentów antypolskich oraz reagowanie na takie wydarzenia.
 14. Na wzór amerykańskiej ustawy 447, corocznie powinny być raporty, co się dzieje z reparacjami od Niemiec i Rosji a także zagrabionymi przez nich dziełami sztuki czy majątkami polskimi na terenach odebranych IIRP.
 15. Tworzenie polityki na faktach. Należy stworzyć od podstaw świadomość czym jest antypolonizm we wszystkich obszarach wewnątrz i na zewnątrz Polski. Od polityki, po gospodarkę i historię.
 16. Edukacja międzynarodowa o polskiej historii, ofiarach i osiągnięciach Polaków jest najważniejszym narzędziem aby więcej nie doszło do eksterminacji Polaków.
 17. W USA, UE powinny zostać powołane zespoły koordynatorów do kontroli czy wypełniane są ustalenia i reagowanie na wszelkie formy antypolonizmu.

Jeżeli, jako Polacy, nie zaczniemy dbać o swoje, polskie pomordowane ofiary, polską historię, pamięć o utraconych ziemiach, reparacje, dobre imię Polski za granicą, to za chwilę pozostanie nam pamięć… ale o innych, bo za pamięć o naszych będzie karana na mocy ustaw.

Każdy naród ma prawo do pamięci o swojej historii i jej pielęgnowania, tym bardziej tak dotknięty okrucieństwami jak Polacy.

Zobacz także:
Utworzenie Instytutu Pamięci o Eksterminacji Narodu Polskiego
H.R. 943 a miliony polskich ofiar
Zwalczanie antysemityzmu: deklaracja Rady (6.12.2018)
Antysemityzm: deklaracja Rady w sprawie jego zwalczania (2.12.2020)

Udostępnij: