Utworzenie Instytutu Pamięci o Eksterminacji Narodu Polskiego

Naród polski doświadczony przez lata licznymi aktami eksterminacji zasługuje na prawdę o ofiarach zbrodniczych systemów politycznych a także o katach, ich zwierzchnikach i kolaborantach – wszystkich, którzy brali udział w działaniach prowadzących do masowych mordów na Polakach. Należy pielęgnować pamięć o tych bolesnych wydarzeniach, edukować i wyciągać wnioski, które w przyszłości pozwolą uniknąć powtórki z tej lekcji historii.

Szanujemy wszystkie ofiary, ale mamy swoje i swoją historię, która to zakłamywana jest przez elementy antypolskiej (choć czasem nawet polskojęzycznej) propagandy. Usiłuje się z nas robić sprawców holocaustu, a nawet obwinia za wybuch II wojny światowej. To karygodne, aby 38-mln kraj nie prowadził jak należy międzynarodowej polityki historycznej propagującej w świecie prawdę na temat własnej historii.

Musimy dbać o swoje tak jak robią to inne kraje.

O ile zbrodnie Niemców są dobrze udokumentowane i raczej znane w świecie mimo, że Niemcy ciągle prowadzą politykę ocieplającą wizerunek, to strona rosyjska jest jakby pomijana, zamilczana. Łatwiej znaleźć materiały na temat zbrodniczej działalności Niemców niż Rosjan na terenach należących do Polski w czasie II wojny światowej. Informacje o mordach na ludności polskiej przez NKWD nie budzi w mediach odpowiedniego zainteresowania, a np. zbrodnie UPA są przedstawiane raczej w charakterze ciekawostki historycznej i choć co prawda doczekały się nazwania po imieniu w polskim Sejmie to jednak tylko na poziomie uchwały, która poza tym, że jest, nie powoduje skutków prawnych.

Oczywiście ma to związek z tym, że po wojnie Polska wystawiona Stalinowi przez zachodnie mocarstwa, pozbawiona patriotycznych elit i zdradzona ponownie w 1989 roku do dziś nie pozbyła się komunistycznej mentalności zasianej przez sługusów Moskwy po wojnie. Komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni i ukarani według “zasług” a transformacja ustrojowa z PRL do rzekomo “wolnej” Polski okazała się farsą – ewolucją komuny do wersji PRLbis czy jak kto woli 3RP.

Komuniści ZAWSZE kłamią! Dlatego…

Stowarzyszenie Pamięci i Świadectwa Arthura Bliss Lane postuluje utworzenie Instytutu Pamięci o Eksterminacji Narodu Polskiego, którego zadaniem będzie:

 1. Badanie zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim
  – wynikających zarówno z nienawiści
  – jak i kwestii dyskryminacji rasowej
  – oraz innych skutkujących masowymi mordami na Polakach
 1. Dbanie o to, aby zbrodnie te miały
  – odpowiedni charakter prawny w RP (ustawy)
  – odpowiednią warstwę edukacyjną
  – były nagłaśniane w mediach
 2. Wskazywanie winnych tych zbrodni oraz kolaborujących z nimi na podstawie dowodów zgromadzonych w badaniach, napiętnowanie ich oraz ukaranie zgodnie z polskim prawem oraz dążenie do zadośćuczynienia rodzinom pomordowanych
 3. Odpowiednie upamiętnienie ofiar mordów
  – w tym utworzenie święta narodowego “Pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim” np. w dniu 5 sierpnia, który jest uważany za szczyt mordów niemieckich w ramach rzezi na warszawskiej Woli z 1944 roku
 1. Upamiętnienie osób innych narodowości, które pomagały Polakom w okresach prześladowań
 2. Publiczny szczegółowy raport dotyczący każdej zbrodni z osobna uwzględniający informację o:
  – tle historycznym
  – motywach zbrodni
  – mordercach (imiona, nazwiska, daty urodzenia/śmierci, narodowość, funkcja*, itp.)
  – zwierzchnikach morderców (imiona, nazwiska, daty urodzenia/śmierci, narodowość, funkcja*, itp.)
  – kolaborantach (imiona, nazwiska, daty urodzenia/śmierci, narodowość, funkcja*, itp.)
  – ofiarach (imiona, nazwiska, daty urodzenia/śmierci, funkcja* )
  – osobach ratujących Polaków (imiona, nazwiska, daty urodzenia/śmierci, funkcja*)
  – możliwych sposobach upamiętnienia ofiar i osób ratujących (na każdą osobę indywidualnie)
  – możliwych sposobach ukarania katów, ich zwierzchników i kolaborantów (na każdą osobę indywidualnie)
  * – jaki zawód/stanowisko (gdzie?)
 3. Kontrola działań odpowiednich organów mających w kompetencjach wprowadzanie w życie punktów określonych w raporcie

Taki Instytut, w naszej ocenie, powinien być miejscem dostępnym dla wszystkich obywateli Polski oraz wszystkich zainteresowanych tematem eksterminacji Polaków. Organizować wykłady z udziałem gości specjalizujących się w badaniu takich zbrodni czy świadków takowych. Powinien być miejscem, do którego będą organizowane wycieczki z całego świata.

Wszystkie zbrodnie na narodzie polskim w jednym miejscu dbającym o pamięć o tych wydarzeniach i wyspecjalizowanym w odkrywaniu prawdy oraz przekazywaniu jej światu.

Udostępnij: