Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

10 czerwca 2021 roku odbyła się inauguracyjna konferencja prasowa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Ci odważni i wyklęci przez mainstreamowe media ludzie połączyli siły w walce z patologiami i absurdami, jakie są nam serwowane w ramach covidowej pandemii, obronie życia i zdrowia osób, które mierząc się z tymi absurdami często nie dostają odpowiedniej opieki ze strony służby zdrowia, którą to paraliżują postanowienia rządzących w Polsce.

PSNLiN.pl

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców zostało zarejestrowane w drugiej połowie maja 2021 r. W jego skład wchodzą najodważniejsi przedstawiciele środowiska medycznego i naukowego. Dlaczego najodważniejsi? Ponieważ odważyli się przeciwstawić publicznie rządowo-medialnej narracji dotyczącej poziomu zagrożenia i sposobów walki z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2.

PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną  i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia.

Stowarzyszenie PSNLiN nie jest jedyną na świecie tego typu organizacją. Już w ubiegłym roku na świecie powstawały organizacje zrzerzające przedstawicieli środowisk medycznych, które zwracały uwagę na absurdalne sposoby walki z pandemią serwowane przez rządy i informowały o sposobach prowadzenia profilaktyki znacząco redukującej zgony potencjalnych pacjentów z covid-19, tj. America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Alliance (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30 tys. lekarzy i 30 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji, do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, Medicos por la Verdad (Hiszpania).

Cele, których realizacja ma znacząco wpłynąć na jakość pracy przedstawicieli służby zdrowia, co niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości świadczonych usług pacjentom, są ambitne:

  • Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie, wolności od narzuconych procedur, z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w „Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie biologii i medycyny”.  Umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim i  z zasadą „Primum non nocere”.
  • zapewnienie wolności słowa i stworzenie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną.
  • Stowarzyszenie będzie udzielać pomocy prawnej lekarzom – członkom PSNLiN
  • Będziemy prowadzić działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru terapii
  • Niemniej istotnym elementem działalności stowarzyszenia będzie prowadzenie działalności naukowej, oświatowej propagującej postawy prozdrowotne, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami lekarskimi i naukowcami w Polsce i na świecie.

Stowarzyszenie zachęca lekarzy i naukowców, którzy prezentują podobne zdanie i chcą pomóc w realizacji postawionych celów.

Na stronie Stowarzyszenia będzie można odnaleźć materiały propagujące medycynę opartą na dowodach naukowych będące podstawą do prowadzenia solidnej publicznej dyskusji na tematy dotyczące zdrowia i życia obywateli a tej przecież na dzień dzisiejszy mamy jak na lekarstwo, co samo w sobie jest szkodliwe.

Konferencja

Na konferencji inauguracyjnej przedstawiciele zaznaczyli, że zamierzają priorytetowo potraktować ochronę dzieci polskich przed próbą przeprowadzenia masowego wyszczepienia, które nie ma żadnych medycznych podstaw, a ze względu na nieznane długoterminowe skutki działania preparatów, które mają w tym celu posłużyć, również niebezpieczne o czym alarmują m. in. biolodzy molekularni na świecie.

Dla zdrowych dzieci Covid-19 jest praktycznie niegroźny – dzieci nie chorują lub przechodzą infekcję łagodnie; przeżywalność dotyczy 99,997%. Wg danych brytyjskich – żadne zdrowe uprzednio dziecko poniżej 15r.ż. nie zmarło  w czasie pandemii z powodu Covid-19; hospitalizacje są wyjątkowo rzadkie. Koronawirus zwykle nie przenosi się z dzieci na dorosłych.

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, PSNLiN

Zwracano uwagę na absurdy polityki rządowej mającej na celu ochronę przed wirusem, wykazywano patologie w służbie zdrowia, które objawiły się m. in. w związku z wdrożeniem wspomnianej polityki. Przedstawiono dane informujące o tym, że w przekazie medialnym pandemia jest wyolbrzymiona a głównymi ofiarami są ludzie mający utrudniony dostęp do służby zdrowia, który to przecież jest kluczowy dla uniknięcia zgonów szczególnie niezwiązanych z koronawirusem, a których to liczba wielokrotnie przebija ofiary koronawirusa.

Media wiedziały o pandemii szybciej niż środowisko medyczne (?!!) i rozsiewały tragiczne wizje, trumatyzując społeczeństwo lękiem. Wprowadzono zarządzenia w wyniku czego pacjent nie otrzymuje w porę pomocy medycznej. To spowodowało, że mamy 130.000 zgonów nadmiarowych!!! czyli wynikłych z sytuacji a nie infekcji Covid-19.Takiej wysokiej śmiertelności nie było od końca II Wojny Światowej. Jest to wielowymiarowa katastrofa zdrowotna, gospodarcza, edukacyjna, psychiczna i moralna.

dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska, PSNLiN

Członkowie PSNLiN również zwracają uwagę na patologie systemowe w służbie zdrowia. Wskazują na pewne totalitarne zapędy systemu w stosunku do lekarzy, którzy chcąc wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafią nie zgadzają się z rozwiązaniami proponowanymi przez osoby mające dbać o zdrowie i życie obywateli.

Dziś jesteśmy obrażeni np. w kilkakrotnych wypowiedziach ministra zdrowia na forum publicznym, przez prezesa NIL na forum Komisji Zdrowia. Sytuacja kuriozalna: profesorowie i lekarze wzywani do NIL na przesłuchania. Takiej sytuacji nigdy w historii Izb nie było, aby za zdobytą wiedzę w ciągu wielu lat pracy klinicznej, naukowej tłumaczyć się przed lekarzem – sędzią NIL.

prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, PKNLiN

Niestety, mimo zaproszeń, na konferencji nie pojawili się przedstawiciele mediów głównego nurtu. Najwyraźniej nie byli zainteresowani utworzeniem niezależnej instytucji, która chce dbać o życie i zdrowie obywateli bazując na badaniach naukowych lub nie dostali zgody na udział w tym wydarzeniu.

Pojawili się za to przedstawiciele mniejszych mediów lokalnych oraz Jan Pospieszalski znany z programu “Warto Rozmawiać”.

Podsumowanie

Mając na uwadze zdanie członków Stowarzyszenia, wyłania się bardzo zły obraz stanu polskiej służby zdrowia i nawet nie chodzi o część świadczenia usług pacjentom, którym przecież co miesiąc obowiązkowo odbierane są pieniądze w formie składek, ale także chory systemowe podejście do przedstawicieli zawodów medycznych, które rozwijając się w zarysowanym kierunku może przerodzić się w element wsparcia totalitarnego systemu władzy przyszłości, w którym segregacja sanitarna obywateli będzie standardem wbrew podstawowym prawom człowieka wypracowanym przez cywilizację zachodnią przez wieki istnienia.

(…) są zawody, które nie mogą być funkcjonariuszami opresyjnego państwa, nie mogą wykonywać poleceń bezmyślnie, nie mogą nie odnosić się do zarządzeń prezesa NFZ, rozporządzeń Ministra Zdrowia i innych ministrów, do ustaw przepchniętych przez parlament i podpisanych przez Prezydenta BEZ REFLEKSJI ZAWODOWEJ.

Zbigniew Hałat , dr n. med. epidemiolog, były szef GIS – podczas konferencji inauguracyjnej PSNLiN

Nie możemy się godzić na przedmiotowe traktowanie. Widząc zapędy totalitarne gdziekolwiek powinniśmy reagować. Zwłaszcza, że ten problem rysuje się w wielu państwach zachodnich, więc gdzie byśmy się nie znaleźli będziemy musieli się z nim zetknąć (lub nasze dzieci w przyszłości) jeśli w porę nie zareagujemy.

Drodzy Niezależni Lekarze i Naukowcy…

Stowarzyszenie Pamięci i Świadectwa Arthura Bliss Lane, starające się uświadamiać obywatelom polskim prawdę historyczną i propagować idee wolnościowe w narodzie, życzy Wam sukcesów w dążeniu do realizacji postawionych celów, zachowania niezależności – jak to postanowiliście, zdrowia i sił do pracy, a także Bożego błogosławieństwa dla Was i Waszych rodzin.

Wyrażamy także nadzieję, że szybko dołączą do Was kolejni odważni przedstawiciele środowisk/branż, z których sami się wywodzicie, ale także wszystkich, którzy widzą potencjał w SPNLiN, który może odmienić oblicze polskiej służby zdrowia, tak jak my to widzimy.

Wielu obywateli Polski dzieli z Wami niepokój związany z działaniami rządzących i mediów głównego nurtu, ale niestety większość jednak uległa propagandzie i nie widzi zagrożeń jakie mogą za tym pójść w przyszłości. Mamy nadzieję, że m. in. dzięki Państwa działalności otworzą się im oczy a wspomniane zagrożenia zostaną wyeliminowane.


Zobacz także:
Inauguracyjna Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców – nagranie zamieszczone w serwisie rumble.com
Kodeks Etyki Lekarskiej
Raport SPNLiN: Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 – walka z covid-19

Udostępnij: