Szczepionka. Pytania bez odpowiedzi?

Przedstawiamy kilka pytań/postulatów ze świata nauki, które należałoby skierować do rządu i firm farmaceutycznych. Brak odpowiedzi lub spełnienia stawia w wątpliwość uznanie preparatów mRNA jako bezpiecznych. Powinny także uruchomić dyskusję w świecie nauki – przynajmniej na naszym podwórku, gdyż wątpliwości jest mnóstwo, a i sama idea preparatów tego typu może mieć daleko idące skutki dla ludzkości w ogóle.

Poniższe pytania są wstępem do bardziej obszernego i szczegółowego artykułu w temacie preparatów mRNA, który wkrótce opublikujemy a już dziś zachęcamy do zapoznania się z nim.


 1. Proszę opublikować pełną sekwencję wszystkich fragmentów/cząstek RNA i/lub DNA zawartych w preparatach nazywanych “szczepionkami”
 2. Ulotka z UK dotycząca preparatów mRNA firmy Pfizer zawiera informację o tym, że mRNA było produkowane in vitro a ponieważ robi się to w tzw. lizatach komórkowych lub w maszynach do syntezy kwasów nukleinowych – powstaje pytanie czy w przypadku  wykorzystania lizatów komórkowych pochodziły one lub pochodzą z komórek otrzymywanych z ludzkich płodów? 
 3. Jakie modyfikacje mRNA zastosowano, w tym czy zastosowano również, a jeśli tak to w  jaki sposób, zmodyfikowane nukleotydy w czasie syntezy mRNA in vitro?
 4. Czy preparaty mRNA zawierają technologię CRISPR-Cas9 lub jej warianty?
 5. Czy istnieje, a jeśli tak, to jak wysokie prawdopodobieństwo, że odpowiedź immuno wygenerowana na bazie wytworzonego w komórce fragmentu białka S po podaniu do niej mRNA “szczepionki” będzie także skierowana przeciwko syncytynie lub innym  białkom własnym człowieka? Jakie jest prawdopodobieństwo efektu wzmocnienia choroby i/lub tzw. kondycjonowania patogenicznego (ang. pathogenic priming) i/lub reakcji autoimmunologicznej? Czy antygenty znajdujące się na zastosowanym fragmencie białka S różnią się zasadniczo od antygenów występujących na białkach własnych człowieka?  
 6. Jak trwałe jest mRNA dostarczane do komórki? Ile cykli translacji może przejść jedna cząsteczka mRNA i ile szacunkowo cząsteczek mRNA może zostać dostarczonych do  jednej komórki? Jaka jest średnia wydajność transfekcji komórek po podaniu “szczepionki”
 7. Czy zastosowane mRNA należy do klasy samo-replikujących się szczepionek mRNA?
 8. Jakie inne adjuvanty o charakterze biochemicznym oraz fizycznym znajdują się w  preparacie mRNA?  
 9. Czy w preparatach mRNA znajdują się “dodatki”, które można określić jako nanotechnologia? Jeśli tak to jakie i jaka jest ich rola w “szczepionce”?
 10. Czy w preparatach zastosowano składniki lub modyfikacje fluorescencyjne, natury chemicznej lub enzymatycznej? Jeśli tak to w jakim celu?
 11. Czy w tych “szczepionkach” znajdują się inne typy RNA, takie jak np. short interfering RNA, czyli siRNA lub inne? Jeśli tak to jaka jest ich rola? Z patentu modeRNA widać, że mogą być, by zmieniać funkcje genów.

Link do wspomnianego artykułu:
https://sablane.pl/artykuly/jest-zle-i-moze-byc-znacznie-gorzej/

Udostępnij: