Ewa

Szubienica na Woli jest ostatnią zachowaną szubienicą, zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Mszczonowskiej. Było to miejsce straceń wykonanych na Polakach...

Ostatnie pożary na Ukrainie, a 18 kwietnia także pożar Czerwonego Lasu wokół elektrowni w miejscowości Prypeć, skłoniła mnie do przypomnienia...