Wolność w Jezusie

Najmilsi, Siostry i Bracia!

Jak wszem i wobec powinno być wiadomo, Bóg jest prawdziwie naszym Ojcem, a Pismo Święte Starego i Nowego testamentu – czyli Ewangelia, to Prawda objawiona i niepodważalna, Jezus Chrystus jest jego jedynym synem, Królem Królów i naszym Zbawicielem, a w/w Ewangelia naszą, dzieci jego, mapą drogową, prowadzącą nas do życia wiecznego. To są NIEPODWAŻALNE prawdy i nasz Chrześcijański Fundament, czyli JUSTITIA et PIETAS REGNORUM OMNIUM FUNDAMENTA, na których musimy się oprzeć, jeśli mamy zrobić to, co należy zrobić, aby odzyskać to, co słusznie należy do nas.

POLACY są Katolickim narodem chrześcijańskim, ale gdzieś po drodze nasza tolerancja dla zła pozwoliła przewrotnym agentom szatana na inwazję w każdym zakątku naszego kraju i kultury. A nasze ziemskie instytucje zostały zdominowane przez świeckich humanistów, którzy praktycznie wypchnęli Boga z naszego ziemskiego życia, ale my Boże dzieci nie możemy pozwolić na taki stan rzeczy, aby szatan który zawładnął wszystkie ziemskie instytucje, został zwycięzcą w tym świętym boju. Dobrą wiadomością jest to, że zostało w naszym kraju wielu, którym Bóg, HONOR i Ojczyzna nie są wartościami z kosmosu, i dzięki nim wiara dużej części społeczeństwa w te instytucje coraz bardziej słabnie. Po raz pierwszy, od bez mała 80 lat, mamy okazję do odbudowania i przywrócenia prawdziwych wartości z których nasze niegdyś wspaniałe społeczeństwo, było dumne i pokonywało swoich wrogów i wszelkie trudności.

Słudzy szatana pragną Wielkiego Resetu, ale my zamiast tego powinniśmy i sprawić WIELKIE NAWRÓCENIE ku naszym prawdziwym wartościom i naszej Świętej Wierze i naszemu Ojcu. Ktoś kiedyś powiedział „Nigdy nie zmieniasz rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Aby coś zmienić, musisz zaoferować społeczeństwu nowy model rzeczywistości w której żyjemy oparty na naszych wartościach, czyli BHO, który sprawi, że istniejący model stanie się przestarzały i nie do przyjęcia”. Jeśli mamy zwyciężyć i w przyszłości zwyciężać – musimy, wszyscy chrześcijanie, wspólnie pracować nad tym wspólnym celem zbudowania systemów chrześcijańskich opartych na w/w wartościach, które powinny być poza wszelkim wpływem i kontrolą zużytych systemów demonicznych synagogi szatana. Ale te systemy równoległe, będą mogły działać mogą działać tylko wtedy, gdy będą zbudowane na mocnym fundamencie naszej wiary w Boga Ojca i całej Trójcy Świętej, no i oczywiście i Prawdę Słowa Bożego, czyli Ewangelii, na tym samym fundamencie, na którym powstała ponad 1000 lat temu Nasza Ojczyzna – Wielka.

Wyzwaniem dla naszego Narodu, przed którym stoimy, jest zbudowanie tych właśnie nowych systemów i modeli w oparciu o tradycyjne wartości przekazane nam przez Boga, jest synteza nowych narzędzi połączona z mocną tradycją prawa Bożego i Bożej sprawiedliwości, a nie kocopołach beneficjentów OS i M, opartych na kłamstwie, koryciarstwie i innych patologiach, z których najgorszą jest zdrada i zaprzaństwo. To bunt przeciwko pseudo-nowoczesności, prowadzącej narody prosto w otarte drzwi pieca piekielnego, a dokonamy tego tylko, poprzez przyjęcie naszych bogatych tradycji i poprzez mądrość Boża wyrażoną w Słowie Bożym czyli Ewangelii . David Chilton powiedział kiedyś, że „wolności nie można zaszczepić w narodach, wśród których nie ma wyznawców Chrystusa i Jego św. Ewangelii” list 2 św. Pawła do Koryntian 3:17, w którym pisze, że „gdzie jest Duch Pański, tam jest Wolność”. Nasz sprzeciw wobec rządzącemu reżimowi musi być zakorzeniony w pragnieniu zachowania wolności i autentycznego życia zgodnie ze Słowem Bożym. Bo zgoda to budowniczy, a niezgoda burzyciel, i jest niemożliwa gdy jest pełna / w dobrym rozumieniu tego słowa/ wolność słowa. To umiejętność powiedzenia „NIE” w obliczu zła. Nasz udział w komunii z Bogiem oznacza, że ​​jesteśmy obdarzeni przez Boga darem przywracania porządku, prowadzeni Jego ręką, w chaotycznym i zepsutym świecie.

Obywatele Polscy są cenzurowani przez społecznościowe media będące własnością światowej diaspory żydowskiej, odbiera im się, lub blokuje dostęp do Internetu i tychże mediów, określani są jako terroryści i antysemici za to, że odważyli się mieć własne zdanie i poglądy polityczne, które nie zgadzają się z rządzącymi reżimami. Odmawiają podporządkowania się żądaniom reżimów, własnym kraju, ale jestem szczęśliwym wolnym wojownikiem Jezusa Chrystusa. To, przed czym stoimy, to znacznie więcej niż tylko cenzura. Stoimy w obliczu całkowitego zastąpienia dobrych i świętych rzeczy brudem i rozkładem. Nie możemy dłużej przeoczyć kwestii społecznych na rzecz ekonomicznych. Nie możemy dłużej ignorować deprawacji i degeneracji, które wypaczają i niszczą nasze umysły. Nigdy nie możemy pozwolić, aby doszło do demonizacji i zniszczenia naszych rodzin, oraz zepsucia naszych dzieci. Musimy spojrzeć w twarz synagodze szatana, mediów głównego nurtu i politycznego establishmentu i odważyć się powiedzieć: „NIE”. Jezus nie kazał nam siedzieć i być miażdżonym przez szatana, czekając na śmierć. Rozkazał nam czynić uczniami wszystkie narody i musimy objąć panowanie w Jego imieniu. Królestwo Chrystusa nie może być tylko w Niebie, przecie On sam powiedział nam w Ew. Mateusza 28:18:

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Najwyższy czas zacząć się tak zachowywać. Tak! Często nazywają nas nienawistnymi – ludzie, którzy sami są pełni nienawiści do Boga i naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, więc im mówmy: tak, jestem nienawistny. Nienawidzę grzechu. Nienawidzę zła. Nienawidzę szatana i nienawidzę Antychrysta. Nazywają naszą mowę „mową nienawiści”, ponieważ ośmielamy się mówić Prawdę Słowa Bożego. Jesteś rasistą, jeśli nie nienawidzisz siebie za kolor swojej skóry. Jesteś homofobem, jeśli nie chcesz, żeby mężczyźni w sukienkach wchodzili do łazienki z Twoją córką. Jesteś antysemitą jeśli nie chcesz płacić żydostwu, nienależnych im haraczy, za tzw. holocaust w postaci ustawy 447 just td, itp…

Nigdy więcej nie powinni mieć żadnej władzy nad tobą. Tolerancja NIE jest cnotą chrześcijańską. Bóg nie toleruje grzechu, ani występków, które niszczą nasze ciała, serca, umysły i dusze. Nakazano nam nienawidzić tego, co złe. Bez nienawiści nie możemy zrozumieć miłości, ale musimy uważać, aby nie kierować naszej nienawiści ku sobie nawzajem. Zamiast tego musimy zjednoczyć się i skierować naszą nienawiść na grzech, zło i występek w naszych własnych sercach. Stawką jest nie tylko przyszłość naszego kraju, ale przyszłość całego chrześcijaństwa. Chrześcijanie są demonizowani, dehumanizowani, dyskryminowani, mordowani w okrutny sposób, demograficznie zastępowani i pozbawiani praw obywatelskich. Jesteśmy atakowani, nękani, zwalniani i zabraniania nam się dostępu do Internetu, cenzuruje wypowiedzi, prześladuje, za nasze przekonania polityczne i religijne. Chrześcijanie powinni śmiało potępiać te rzeczy, ale patrzymy na nasze kościoły, naszych tak zwanych chrześcijańskich przywódców, a nawet naszych polityków i spotykamy się z ogłuszającym milczeniem – lub, co gorsza, dumnym poparciem dla tego szaleństwa. Chrześcijanom nie są obce prześladowania. Zawsze pokonywaliśmy i będziemy pokonywać postępy Nieprzyjaciela. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z pierwszych chrześcijan po zmartwychwstaniu Chrystusa, którzy spędzili czterdzieści lat głosząc Ewangelię, czekając, aż ci, którzy praktykują prawo Starego Przymierza, drwią z nich. Nie możemy nawet pojąć prześladowań, z jakimi się spotkali, aby bronić i szerzyć Ewangelię. Wielu oddało za to życie. Ta grupa chrześcijan jest dla mnie najbardziej inspirująca, ponieważ musieli mieć największą wiarę ze wszystkich.

W Ewangelii Łukasza 21:6 Jezus prorokował o Świątyni:

(…) nie zostanie z niej kamień na kamieniu, każdy z nich zostanie zrzucony.

Przez czterdzieści lat tak się nie stało i pokolenie chrześcijan musiało cierpliwie czekać i mieć wiarę, że to, co powiedział Chrystus, się spełni. Potem, w 70 r.n.e., stało się tak, jak powiedział, i ta Świątynia została całkowicie unicestwiona. Prawie 2000 lat później nadal nie stoi, pomimo wielu prób odbudowy w historii. List 1 do Koryntian 3:16 mówi nam MY jesteśmy Świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w nas. To jest ogromna ilość wiary, której potrzebujemy dzisiaj. Musimy być w tym na dłuższą metę. Musimy chcieć, jak pierwsi naśladowcy Chrystusa, mieć całe życie wiary. Chrześcijanie nie są rewolucjonistami. Jesteśmy reformatorami. Nie niszczymy rzeczy, budujemy je i tworzymy, odzwierciedlając naszego Stwórcę. Bóg zajmie się zniszczeniem naszego niegodziwego i skorumpowanego globalnego reżimu, w rzeczywistości myślę, że już zaczął, o czym świadczy odebranie im rozumu. Jeśli mamy ocalić nasz kraj, musimy przyjąć sposób myślenia siedmiu pokoleń. Poprzednie pokolenia, w tym moje, żyły chwilą dla siebie. Musimy wyciągnąć naukę z tego błędu. Krótkotrwała przyjemność kosztem długotrwałego bólu dla naszych krewnych jest nie do utrzymania.

Musimy być tymi, którzy są gotowi do pracy nad budowaniem chrześcijańskiej przyszłości nie tylko dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci, ale dla całego chrześcijaństwa. Teraz nadszedł czas na budowanie. To jest wojna duchowa. Celują w nasze człowieczeństwo. Świadczy o tym wszystko, co promują nasi wrogowie. Ich „wartości” są z natury antyludzkie. Aborcja, eutanazja… Moralny upadek. Degeneracja seksualna. Zniszczenie suwerennych narodów i czystki etniczne ludzi. Prześladowanie wszystkiego i wszystkiego, co dotyczy Boga Wszechmogącego, naszego Stwórcy. Musimy zdać sobie sprawę, że Król Jezus nie jest jakimś hipisem, panem Rogersem, jakim jest nasza kultura. Jest Królem królów. On rządzi. On przewraca stoły w świątyni. Gromi Synagogę Szatana. To jest Jezus, którego znamy i wielbimy. To jest Jezus z Pisma. To jest Jezus, który wyprowadzi nas z tego bałaganu. Musimy starać się być bardziej podobni do Niego. Wszystkie wielkie cywilizacje są zbudowane na grzbiecie silnych i wierzących w Boga i Bogu rodzin, ponieważ silne rodziny są zamysłem Boga. Silni mężczyźni prowadzą silne kobiety. Silne kobiety wspierają silnych mężczyzn i razem wychowują silne dzieci. To prowadzi do silnych rodzin, a silne rodziny do silnych narodów. Gdzie są dzisiaj nasi chrześcijanie? Niestety wielu Polskich chrześcijan przyjęło świecki światopogląd człowieka. Zamiast czcić Boga, czczą idoli w postaci celebrytów, sportowców, a nawet polityków. Są „chrześcijanami” tylko z nazwy. Cenią materialne „rzeczy” ponad owoce Ducha. Szukają pociechy i chwilowej przyjemności nad cierpieniem i odwagą, jakich potrzeba, aby żyć nie przepraszającym i autentycznym życiem chrześcijańskim. Są letnimi chrześcijanami.

Trzeba dzisiaj jasno sobie i innym powiedzieć, że letnie chrześcijaństwo się skończyło. Chrześcijanie muszą powstać i głosić światu PRAWDĘ w imię imię Jezusa Chrystusa – Króla królów. To my tworzymy rodziny wierne Bogu. To my wychowujemy nasze dzieci, aby poznawały i kochały Boga – Ojca. To my, z Bożą pomocą, zbudujemy suwerenne firmy i infrastrukturę. To my mamy przyszłość, o którą warto walczyć i to my przywrócimy porządek. Jesteśmy reformatorami, budowniczymi i pionierami. Musimy dać z siebie wszystko, żyć w pełni dla Chrystusa w każdym momencie naszego życia. Musimy przygotować się na to, co nadchodzi, opuszczając cały ich system i wychowując nasze dzieci na budowniczych Królestwa Bożego. Musimy zbudować naszą gospodarkę, własną technologię, własne systemy edukacyjne i własne ruchy polityczne. Wymaga to wielopokoleniowego wysiłku. Tolerancja pokoleń przed nami doprowadziła do wywrotowego przejęcia przez globalną elitę każdego aspektu społeczeństwa, a nawet naszych kościołów. Nie oznacza to, że nie można ich pokonać.

Wierzę, że Bóg ma taki plan, aby to zrobić, ale osiągnięcie tego wymaga zorganizowanego i długoterminowego zaangażowania i wysiłku Jego ludu. Nigdy więcej nie możemy tolerować zła i ducha antychrysta w naszej kulturze, rządach, systemach edukacji, domach, kościołach, a co najważniejsze, w naszych sercach. Więc jeśli nie masz miecza sprzedaj swój płaszcz i kup go, ponieważ mamy dużo pracy. Niech mądrość Boża prowadzi nas do zwycięstwa Królestwa Bożego, Chrześcijanie całego ŚWIATA ŁĄCZMY SIĘ! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech nas Bóg prowadzi i wspomaga w dziele budowy Nowego Świata! Amen.

Pozdrawiam serdecznie.

Marek

Udostępnij: