Artykuły

Dziś to brzmi jak horror. To niebywałe, ten grudzień 1970, to jest coś, co wydaje mi się, że dzisiejszemu obywatelowi...