Kto się boi Kościuszki i Pułaskiego?

W sobotę 18.07.2020 wybrałem się do niezwykłego miejsca i jednego z najstarszych miast w Polsce – do Warki. Chciałem obejrzeć miedzy innymi – klasztor i kościół pofranciszkański pw. MB Szkaplerznej (z l. 1652-1746) w którego kryptach umieszczono prochy książąt mazowieckich Trojdena I, Siemowita III, księżnej Danuty Anny, żony księcia Janusza I oraz matki Kazimierza Pułaskiego Marianny Zielińskiej i Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego. Odpoczywając w muzealnej Café Savannah,  przed oczyma mając polskie i amerykańskie flagi rozmyślałem o losach Pułaskiego i Kościuszki. Zacząłem się zastanawiać czy znam jakieś filmy fabularne opowiadające o losach tych niezwykłych Polaków, bohaterów narodowych Polski, Ameryki  i Białorusi (Tadeusz Kościuszko). Nie mogłem sobie przypomnieć żadnego tytułu. W Internecie znalazłem informacje o 2 filmach fabularnych pod takim samym tytułem „Kościuszko pod Racławicami” z 1913 oraz 1938 roku. Od początku istnienia kina Polacy i Amerykanie nakręcili tylko dwa filmy fabularne o Kościuszce i zero filmów fabularnych o Pułaskim. Serio? Przecież historia życia obu panów to gotowy materiał ma film, wiele filmów…  

Tadeusz Kościuszko

 • reprezentował niezbywalne prawa narodu do bycia WOLNYM, do posiadania własnego SUWERENNEGO państwa
 • autor pomysłu tworzenia jednostek ruchomej milicji chłopskiej – kosynierów
 • Insurekcja (24 marca 1794 r.) – walka przeciwko wewnętrznym i zewnętrznym wrogom naprawy Rzeczpospolitej
 • w ramach insurekcji zaczął się krystalizować nowoczesny naród polski, na który złoży się nie tylko dawne rycerstwo, szlachta, ale również mieszczanie i chłopi
 • osiem lat w wojnie rewolucyjnej o niepodległość Stanów Zjednoczonych – wkład w rozwój fortyfikacji m. in. powierzono mu budowę silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson
 • „mózg amerykańskiej rewolucji” – wg amerykańskich historyków wojskowości
 • przyjaciel wolności dla wszystkich – potępiał niewolnictwo
 • ograniczył pańszczyznę chłopom siechnowickim (do 2 z 4 dni w tygodniu). Kobiety zwolnione zostały od pracy zupełnie.
 • reformator armii polskiej
 • utworzenie pierwszych oddziałów strzelców celnych – prekursorów dzisiejszych snajperów

Kazimierz Pułaski

 • bohater walk o WOLNOŚĆ Polski i USA
 • „ojciec amerykańskiej kawalerii”
 • organizator i dowódca “Legionu Pułaskiego” w USA
 • jeden z dowódców konfederacji barskiej – zbrojnego związku szlachty Polskiej skierowany przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim

Nic tak nie wpływa na poczucie tożsamości narodowej, przynależności do polskiej wspólnoty narodowej jak obecność w historii narodu polskiego bohaterów. Tych “co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia”. Ludzi, których wybory życiowe, postawy, losy stają się wzorem do naśladowania, pomagają nam podejmować bardzo trudne, ale moralnie słuszne życiowe decyzje. 

Dlatego nie będzie filmów fabularnych o Kościuszce, Pułaskim, Skarbek, Gryfie, Ince…

Kto boi się takich postaci?

Ci, którym zależy na tym, aby Polacy zapomnieli o tym jak ważne jest poczucie Wolności jednostki oraz życia w suwerennym państwie.

Nasz wróg jest dzisiaj wśród nas i mamiąc nas pięknymi hasłami i pieniędzmi krok po kroku oddaje nasze wolności w obce ręce – niezależnie od oficjalnej opcji “rządzącej”. Jesteśmy niewolnikami we własnym kraju, ale jest w tym i nasza wina – bo tego nie widzimy albo nie chcemy widzieć.

Niewolnicy nie potrzebują bohaterów. Dla niewolników jest Wałęsa, Ida i Taniec z gwiazdami.

Udostępnij: