Gość

Braciszkowie moi mili! Idzie Nowe! Idzie Nowe, jeszcze bardziej udoskonalone, przygotowane jak nigdy  wcześniej, z masterplanem, checklistą, kadrami, systemami i...

Braciszkowie moi mili! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by...

Braciszkowie moi mili! Mam nadzieję, że już pożegnaliście się bezpowrotnie z dawno minionymi czasami względnej, choć pozorowanej i udawanej wolności. Jeśli...