Artykuły

Dziś to brzmi jak horror. To niebywałe, ten grudzień 1970, to jest coś, co wydaje mi się, że dzisiejszemu obywatelowi...

Wracając do Konstytucji RP przycupnąłem na dłuższą chwilę nad jej Art. 4 (Formy sprawowania władzy). W niniejszym tekście przedstawię kilka...