Artykuły

Kiedy w 1945 roku Armia Czerwona opanowała całą Europę Środkowo-Wschodnią oraz dość dużą część Bałkanów, niektóre spośród zajętych krajów przez...

Dziś to brzmi jak horror. To niebywałe, ten grudzień 1970, to jest coś, co wydaje mi się, że dzisiejszemu obywatelowi...