Braciszkowie moi mili! Hmmm.... dobrze nie jest! Każdy kto oczy i uszy ma otwarte widzi, że Ojczyzna nasza przestaje istnieć...

Kołyma jest rozległym rejonem w północno-wschodniej części Syberii. Prawie połowa tego obszaru leży w obrębie koła polarnego. Rzeki są tam...