Braciszkowie moi mili! Wielkie siły spierają się nad naszymi głowami w Ojczyźnie naszej. Wielu jest w tej grze Rozgrywających, jeszcze...

Braciszkowie moi mili… Zdycha Król! A zdycha w męczarniach! Hańba plugawa zagląda mu w zdeformowaną gębę i Sąd, choć sprzedajny,...

Braciszkowie moi miii! Mimo ogromnego natłoku informacji dobiegających ze wszystkich stron, mieszających się i przekrzykujących nawzajem, odczuwam swego rodzaju stan...

Rok to odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Slońca. Czas, w którym ziemia...

Braciszkowie moi mili! Ileż to razy w historii, armie zaciężne zbierać trzeba było, plany układać podstępne, kampanie wojenne szyframi spisywać?...