Braciszkowie moi mili! Czas najwyższy, by skonstatować to co od dawna wszyscy czujemy, ale nazwać nie mieliśmy odwagi. Naród Polski...

Braciszkowie moi mili! W obliczu faktów, które jednoznacznie wskazują, że wobec Polaków stosowana jest procedura ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej, należy...

Braciszkowie moi mili! Oczywiście można się cieszyć z kolejnych granic absurdów przekroczonych przez wszystkie możliwe Opozycje zainstalowane, nie bójmy się tego...