W 1989 roku doświadczone ciężko miasta Hiroszima i Nagasaki podarowały Dzwon Pokoju Warszawie. Został on ustawiony przy ulicy Bukowińskiej 55...

Uwaga. Wpis archiwalny - dotyczy poprzedniej władzy, ale opis systemu polityczno-prawnego w kraju ciągle aktualny, mimo późniejszej jej zmiany. #SABLANE...